Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 11 april 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 5.Valprövning
 6.De politiska gruppernas sammansättning
 7.Utskottens sammansättning
 8.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 9.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Arbetsplan
 15.Romernas internationella dag (debatt)
 16.Årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013 (debatt)
 17.Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (debatt)
 18.Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (kortfattad redogörelse)
 19.Mot en bättre reglering av den inre marknaden (kortfattad redogörelse)
 20.EU-kunskap i skolan (kortfattad redogörelse)
 21.Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten inom yrkesutbildningen (kortfattad redogörelse)
 22.EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ (kortfattad redogörelse)
 23.Småskaligt kustfiske i regioner som är beroende av fiske (kortfattad redogörelse)
 24.Förenta nationernas havsrättskonvention: fiskeriaspekter (kortfattad redogörelse)
 25.Den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet fiskeavtalen (kortfattad redogörelse)
 26.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (179 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (60 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (186 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (36 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (249 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
Rättsligt meddelande