Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2257(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0049/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0049/2016

Συζήτηση :

PV 11/04/2016 - 21
CRE 11/04/2016 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0107

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.14. Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα μέσα για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) - μια προσέγγιση για την δια βίου μάθηση [2015/2257(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0107)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου