Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2060(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0027/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0027/2016

Συζήτηση :

PV 11/04/2016 - 22
CRE 11/04/2016 - 22

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.15. Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων [2015/2060(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0108)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου