Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2272(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0069/2016

Ingivna texter :

A8-0069/2016

Debatter :

PV 12/04/2016 - 17
CRE 12/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0120

Protokoll
Tisdagen den 12 april 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

17. EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld (debatt)
CRE

Betänkande om EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld [2015/2272(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Sandra Kalniete redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Brian Hayes (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković och Liisa Jaakonsaari.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgi Pirinski och Notis Marias.

Talare: Federica Mogherini och Sandra Kalniete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 13.4.2016.

Rättsligt meddelande