Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2220(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0051/2016

Ingivna texter :

A8-0051/2016

Debatter :

PV 12/04/2016 - 18
CRE 12/04/2016 - 18

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0121

Protokoll
Tisdagen den 12 april 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

18. Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (debatt)
CRE

Betänkande om genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien [2015/2220(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Tamás Meszerics redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Julie Girling (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Eduard Kukan för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Karol Karski för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Federica Mogherini och Tamás Meszerics.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 13.4.2016.

Rättsligt meddelande