Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 12. dubna 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (rozprava)
 4.Opatření ke zmírnění krize evropského zemědělství (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny států AKT ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Dánskem a Grónskem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Dohoda EU-Macao o některých aspektech leteckých služeb *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Dohoda o strategické spolupráci mezi Brazílií a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.6.Žádost, aby byl Hermann Winkler zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.7.Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.8.Plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty ***I (hlasování)
  5.9.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (hlasování)
  5.10.Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 (hlasování)
  5.11.Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (hlasování)
  5.12.Cesta k lepší regulaci jednotného trhu (hlasování)
  5.13.Vyučování o EU ve škole (hlasování)
  5.14.Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (hlasování)
  5.15.Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (hlasování)
  5.16.Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé (hlasování)
  5.17.Vnější rozměr společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Boj proti terorismu po nedávných teroristických útocích (rozprava)
 10.Účinnost stávajících opatření proti daňovým únikům a praní peněz s ohledem na nedávné odhalení panamských dokumentů (rozprava)
 11.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Rozhodnutí přijatá ohledně daňové transparentnosti ve veřejném sektoru (rozprava)
 14.Hlavní hlediska a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) (rozprava)
 15.Situace v Náhorním Karabachu (rozprava)
 16.Politická dohoda o spolupráci mezi EU a Kubou (rozprava)
 17.EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (rozprava)
 18.Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (224 kb)  Prezenční listina (64 kb)
 
Zápis (220 kb)  Prezenční listina (37 kb)  Výsledky hlasování (42 kb)  Jmenovitá hlasování (154 kb)
 
Zápis (283 kb)  Prezenční listina (64 kb)  Výsledky hlasování (786 kb)  Jmenovitá hlasování (2774 kb)
Právní upozornění