Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 12. april 2016 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (forhandling)
 4.Foranstaltninger til afhjælpning af krisen i den europæiske landbrugssektor (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Ordninger for varer med oprindelse i bestemte AVS-lande ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2.Fiskeripartnerskabsaftale med Danmark og Grønland: fiskerimuligheder og den finansielle modydelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.3.Aftale mellem EU og Macao om visse aspekter af lufttrafik *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.4.Minimumsnormalsatsen for moms * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.5.Aftale om strategisk samarbejde mellem Den Føderative Republik Brasilien og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.6.Anmodning om ophævelse af Hermann Winklers immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.7.De Forenede Nationers havretskonvention: fiskerimæssige aspekter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.8.Avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra ***I (afstemning)
  5.9.Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (afstemning)
  5.10.Årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (afstemning)
  5.11.Programmet for målrettet og effektiv regulering (afstemning)
  5.12.Fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked (afstemning)
  5.13.EU-undervisning i skolen (afstemning)
  5.14.Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse (afstemning)
  5.15.EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer (afstemning)
  5.16.Ikke-industrielt kystfiskeri i fiskeriafhængige områder (afstemning)
  5.17.Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Terrorbekæmpelse efter de seneste terrorangreb (forhandling)
 10.De eksisterende foranstaltningers formålstjenlighed over for skatteunddragelse og pengehvidvaskning i lyset af de seneste Panama Papers-afsløringer (forhandling)
 11.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 13.Vedtagen beslutning om politik for gennemsigtighed på skatteområdet (forhandling)
 14.Vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 TEU) (forhandling)
 15.Situationen i Nagorno-Karabakh (forhandling)
 16.Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (forhandling)
 17.EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden (forhandling)
 18.Gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (224 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (64 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (197 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (37 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (40 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (149 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (284 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (63 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (668 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (2768 kb)
Juridisk meddelelse