Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. travnja 2016. - Strasbourg

2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Komisije i Suda

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 5/2016 - dio III. - Komisija (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava br. 1-INF/2016. - Sud Europske unije (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog isplate sredstava DEC 6/2016.- dio III. - Komisija (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Useljenje (pravo korištenja na 15 godina) poslovnih zgrada „Black Pearl” i „Mérode” u Bruxellesu (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 – 2016/2046(GBD))                (Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima.)

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora Parlamenta

2.1) izvješća

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016. – Novi instrument za pružanje hitne potpore unutar Unije (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) - odbor BUDG - Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Procjene prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017. (2016/2019(BUD)) - odbor BUDG - Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - odbor LIBE – Izvjestiteljica: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) – odbor LIBE - Izvjestitelj: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti