Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 aprilie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Comisie și Curtea de Justiție:

- Propunere de transfer de credite DEC 5/2016 - Sectiunea III - Comisie (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 1-INF/2016 - Curtea de Justiție (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de transfer de credite DEC 6/2016 - Secțiunea III - Comisia (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Prise en occupation (usufruit de 15 ans) des immeubles de bureaux: «Black Pearl» et «Mérode» situés à Bruxelles (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 – 2016/2046(GBD)) (Acest document nu este încă disponibil în toate limbile.)

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 – Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgență pe teritoriul Uniunii (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) - BUDG - Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017 (2016/2019(BUD)) - BUDG - Raportor: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, anchetării, detectării sau urmăririi penale a infracțiunilor penale sau al executării pedepselor penale, precum și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei cadru 2008/977/JAI a Consiliului (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - LIBE - Raportoare: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) - LIBE - Raportor: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Notă juridică