Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk

3. Epidemie viru zika (předložený návrh usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000030/2016), kterou položili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Epidemie viru zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Rozprava se konala dne 10. března 2016 (bod 2 zápisu ze dne 10.3.2016).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling a Piernicola Pedicini za výbor ENVI o propuknutí viru Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Hlasování: bod 10.12 zápisu ze dne 13.4.2016.

Právní upozornění