Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 aprilie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

3. Epidemia cauzată de virusul Zika (propunere de rezoluție depusă)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000030/2016) adresată de Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Epidemia cauzată de virusul Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Dezbaterea a avut loc la 10 martie 2016 (punctul 2 al PV din 10.3.2016).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling și Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI, referitoare la epidemia cauzată de virusul Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Vot: punctul 10.12 al PV din 13.4.2016.

Notă juridică