Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. april 2016 - StrasbourgEndelig udgave

4. Situationen i Polen (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Polen (2015/3031(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 19. januar 2016 (punkt 10 i protokollen af 19.1.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Manfred Weber og Esteban González Pons, for PPE-Gruppen, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller og Birgit Sippel, for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt, for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga og Estefanía Torres Martínez, for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana og Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev)

—   Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016)

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016)

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc og Marek Jurek, for ECR-Gruppen, om situationen i Polen (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 13.4.2016.

Juridisk meddelelse