Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2025(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0078/2016

Ingivna texter :

A8-0078/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0112

Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg

11.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/000 TA2016/tekniskt stöd på kommissionens initiativ (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2016/000 TA 2016 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0112)

Rättsligt meddelande