Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0815(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0057/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0057/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0116

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.6. Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Jan Gregor (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το διορισμό του Jan Gregor ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.4.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - διορισμός του Jan Gregor

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0116)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου