Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 13. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

11.9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas "glifosāta" apstiprinājuma atjaunošana (balsošana)
CRE

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu iesniedza Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen un Frédérique Ries ENVI komitejas vārdā – par Komisijas īstenošanas regulas projektu, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0119).

Uzstāšanās

Angélique Delahaye ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 11. Tā kā vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to nepieņēma.

Juridisks paziņojums