Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 kwietnia 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna

11.9. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (głosowanie)
CRE

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu przez Pavla Poca, Kateřinę Konečną, Basa Eickhouta, Piernicolę Pediciniego, Marka Demesmaekera, Sirpę Pietikäinen i Frédérique Ries, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0119)

Wystąpienia

Angélique Delahaye przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 11. Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.

Informacja prawna