Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3031(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0463/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.13. Η κατάσταση στην Πολωνία (ψηφοφορία)
CRE

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η κατάσταση στην Πολωνία (2015/3031(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις19 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 13 Απριλίου 2016 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.4.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 και B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0461/2016/rev

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0123)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0463/2016, B8-0464/2016 και B8-0465/2016 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, Syed Kamall για να ζητήσει, με βάση το άρθρο 190, παράγραφος 4, του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας, Jadwiga Wiśniewska υπέρ του αιτήματος, Gianni Pittella κατά του αιτήματος.
Par ΟΚ (146 υπέρ, 501 κατά, 35 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου