Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk

11. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0111)


11.2. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc z podnětu Komise (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/000 TA 2016 – Technická pomoc z podnětu Komise [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0112)


11.3. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování mimořádné pomoci v rámci Unie (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – Nový nástroj pro poskytování mimořádné podpory v rámci Unie [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0113)


11.4. Jmenování člena Účetního dvora – Samo Jereb (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Sama Jereba členem Účetního dvora [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0060/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 13.4.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ – jmenování Sama Jereba

přijat (P8_TA(2016)0114)


11.5. Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Mihailse Kozlovse členem Účetního dvora [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 13.4.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍjmenování Mihalise Kozlovse

přijat (P8_TA(2016)0115)


11.6. Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Jana Gregora členem Účetního dvora [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 3 zápisu ze dne 13.4.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍjmenování Jana Gregora

přijat (P8_TA(2016)0116)


11.7. Jmenování člena Účetního dvora – Ladislav Balko (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Ladislava Balka členem Účetního dvora [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 4 zápisu ze dne 13.4.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍjmenování Ladislava Balka

přijat (P8_TA(2016)0117)


11.8. Jmenování člena Účetního dvora – Janusz Wojciechowski (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Janusze Wojciechowského členem Účetního dvora [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 5 zápisu ze dne 13.4.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍjmenování Janusze Wojciechowského

zamítnut (P8_TA(2016)0118)


11.9. Obnovení schválení účinné látky glyfosát (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu předložili Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen a Frédérique Ries za výbor ENVI, o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0119)

Vystoupení

Angélique Delahaye předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 11. Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.


11.10. EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (hlasování)

Zpráva o EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět [2015/2272(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0120)


11.11. Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (hlasování)

Zpráva o provádění a přezkumu strategie EU pro Střední Asii [2015/2220(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0121)


11.12. Epidemie viru zika (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000030/2016), kterou položili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Epidemie viru zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Rozprava se konala dne 10. března 2016 (bod 2 zápisu ze dne 10.3.2016).

Návrh usnesení byl oznámen dne 13. dubna 2016 (bod 2 zápisu ze dne 13.4.2016).

Návrh usnesení B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0122)


11.13. Situace v Polsku (hlasování)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Situace v Polsku (2015/3031(RSP))

Rozprava se konala dne 19. ledna 2016 (bod 10 zápisu ze dne 19.1.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 13. dubna 2016 (bod 3 zápisu ze dne 13.4.2016).

Návrhy usnesení B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 a B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ B8-0461/2016/rev

přijat (P8_TA(2016)0123)

(Návrhy usnesení B8-0463/2016, B8-0464/2016 a B8-0465/2016 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Před hlasováním Syed Kamall s žádostí, aby bylo hlasování na základě čl. 190 odst. 4 jednacího řádu odloženo, Jadwiga Wiśniewska ve prospěch žádosti a Gianni Pittella proti žádosti

Parlament žádost JH (146 pro, 501 proti, 35 se zdrželo) zamítl.

Právní upozornění