Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. april 2016 - StrasbourgEndelig udgave

11. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0111)


11.2. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0112)


11.3. Forslag til ændringsbudget nr. 1/2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2016 for regnskabsåret 2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen [07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0113)


11.4. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Samo Jereb (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Samo Jereb til medlem af Revisionsretten [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 13.4.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE - udnævnelse af Samo Jereb

Vedtaget (P8_TA(2016)0114)


11.5. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Mihails Kozlovs (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Mihails Kozlovs til medlem af Revisionsretten [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 13.4.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE - udnævnelse af Mihails Kozlovs

Vedtaget (P8_TA(2016)0115)


11.6. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Jan Gregor (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Jan Gregor til medlem af Revisionsretten [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 3 i protokollen af 13.4.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE - udnævnelse af Jan Gregor

Vedtaget (P8_TA(2016)0116)


11.7. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Ladislav Balko (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Ladislav Balko til medlem af Revisionsretten [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 4 i protokollen af 13.4.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE - udnævnelse af Ladislav Balko

Vedtaget (P8_TA(2016)0117)


11.8. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Janusz Wojciechowski (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Janusz Wojciechowski til medlem af Revisionsretten [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 5 i protokollen af 13.4.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE - udnævnelse af Janusz Wojciechowski

Forkastet (P8_TA(2016)0118)


11.9. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3 samt stk. 4, litra c), af Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen og Frédérique Ries, for ENVI, om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0119)

Indlæg

Angélique Delahaye havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 11. Eftersom mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod at behandle dette mundtlige ændringsforslag, var det ikke blevet godtaget.


11.10. EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden (afstemning)

Betænkning om EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden [2015/2272(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0120)


11.11. Gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien (afstemning)

Betænkning om gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien [2015/2220(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0121)


11.12. Udbrud af zikavirus (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000030/2016) af Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI, til Kommissionen: Udbruddet af Zikavirus (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Forhandlingen fandt sted den 10. marts 2016 (punkt 2 i protokollen af 10.3.2016).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 13. april 2016 (punkt 2 i protokollen af 13.4.2016).

Forslag til beslutning B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P8_TA(2016)0122)


11.13. Situationen i Polen (afstemning)

Redegørelser fra Det Europæiske Råd og Kommissionen: Situationen i Polen (2015/3031(RSP))

Forhandlingen fandt sted den19. januar 2016 (punkt 10 i protokollen af 19.1.2016).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 13. april 2016 (punkt 3 i protokollen af 13.4.2016).

Forslag til beslutning B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 og B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0461/2016/rev

Vedtaget (P8_TA(2016)0123)

(Forslag til beslutning B8-0463/2016, B8-0464/2016 og B8-0465/2016 bortfaldt).

Indlæg

Syed Kamall, inden afstemningen, for på grundlag af forretningsordenens artikel 190, stk. 4, at anmode om udsættelse af afstemningen, Jadwiga Wiśniewska, der støttede anmodningen, Gianni Pittella, der talte imod anmodningen.
Parlamentet forkastede ved AN (146 for, 501 imod, 35 hverken/eller) anmodningen.

Juridisk meddelelse