Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. travnja 2016. - Strasbourg

11. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


11.1. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0111)


11.2. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: – EGF/2016/000 TA 2016/Tehnička pomoć na inicijativu Komisije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0112)


11.3. Nacrt izmjene proračuna br. 1/2016: Novi instrument za pružanje hitne potpore unutar Unije (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016. – Novi instrument za pružanje hitne potpore unutar Unije [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0113)


11.4. Imenovanje člana Revizorskog suda – Samo Jereb (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Same Jereba za člana Revizorskog suda [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 13.4.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE - imenovanje Same Jereba

Usvojen (P8_TA(2016)0114)


11.5. Imenovanje člana Revizorskog suda – Mihails Kozlovs (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Mihailsa Kozlovsa za člana Revizorskog suda [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2 zapisnika od 13.4.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE - imenovanje Mihailsa Kozlovsa

Usvojen (P8_TA(2016)0115)


11.6. Imenovanje člana Revizorskog suda – Jan Gregor (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Jana Gregora za člana Revizorskog suda [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 3 zapisnika od 13.4.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE - imenovanje Jana Gregora

Usvojen (P8_TA(2016)0116)


11.7. Imenovanje člana Revizorskog suda – Ladislav Balko (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Ladislava Balka za člana Revizorskog suda [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 4 zapisnika od 13.4.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE - imenovanje Ladislava Balka

Usvojen (P8_TA(2016)0117)


11.8. Imenovanje člana Revizorskog suda – Janusz Wojciechowski * (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Janusza Wojciechowskog za člana Revizorskog suda [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 5 zapisnika od 13.4.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE - imenovanje Janusza Wojciechowskog

Odbijeno (P8_TA(2016)0118)


11.9. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: produljenje odobrenja aktivne tvari glifosata (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom c) Poslovnika podnijeli Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen i Frédérique Ries, u ime Odbora ENVI, o nacrtu provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari glifosata u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0119)

Govorili su:

Angélique Delahaye podnijela je usmeni amandman na amandman 11. Budući da je više od 40 zastupnika bilo protiv razmatranja ovog usmenog amandmana, on se ne uključuje.


11.10. EU u globalnom okruženju koje se mijenja – povezaniji, konfliktniji i kompleksniji svijet (glasovanje)

Izvješće o EU-u u globalnom okruženju koje se mijenja – povezaniji, konfliktniji i kompleksniji svijet [2015/2272(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0120)


11.11. Provedba i preispitivanje strategije EU-a za srednju Aziju (glasovanje)

Izvješće o provedbi i preispitivanju strategije EU-a za srednju Aziju [2015/2220(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0121)


11.12. Epidemija virusa zike (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000030/2016) koje su postavili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Izbijanje epidemije virusa Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Rasprava je održana 10. ožujka 2016. (točka 2 zapisnika od 10.3.2016.).

Prijedlog rezolucije objavljen je 13. travnja 2016 (točka 2 zapisnika od 13.4.2016.).

Prijedlog rezolucije B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0122)


11.13. Stanje u Poljskoj (glasovanje)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Stanje u Poljskoj (2015/3031(RSP))

Rasprava je održana 19. siječnja 2016. (točka 10 zapisnika od 19.1.2016.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 13. travnja 2016 (točka 3 zapisnika od 13.4.2016.).

Prijedlozi rezolucija B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 i B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0461/2016/rev

Usvojen (P8_TA(2016)0123)

(Prijedlozi rezolucija B8-0463/2016, B8-0464/2016 i B8-0465/2016 se ne razmatraju.)

Govorili su:

Prije glasovanja Syed Kamall koji je u skladu s člankom 190. stavkom 4. Poslovnika zatražio da se glasovanje odgodi, Jadwiga Wiśniewska, koja je podržala njegova zahtjev, Gianni Pittella, koji se izjasnio protiv zahtjeva.
Održano je poimenično glasovanje (146 za, 501 protiv, 35 uzdržana) i Parlament je odbio zahtjev.

Pravna napomena