Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0011(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0402/2013

Indgivne tekster :

A7-0402/2013

Forhandlinger :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13
PV 13/04/2016 - 15
CRE 13/04/2016 - 15

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.5
CRE 12/03/2014 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0212

Protokol
Onsdag den 13. april 2016 - StrasbourgEndelig udgave

15. Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***II - Behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af kriminalitet ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht og Marju Lauristin forelagde indstillingerne ved andenbehandling.

Talere: Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Gianluca Buonanno for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Viviane Reding, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly og Patricija Šulin.

Talere: Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht og Marju Lauristin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 14.4.2016 og punkt 7.2 i protokollen af 14.4.2016.

Juridisk meddelelse