Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0023(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0248/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0248/2015

Keskustelut :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0127

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

16. Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö ***I (keskustelu)
CRE

Toinen mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen).

Puheenvuorot: Arnaud Danjean (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Esteban González Pons, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Monica Macovei, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht ja Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht ja Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda ja Juan Fernando López Aguilar.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić ja Patricija Šulin.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert ja Timothy Kirkhope.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus