Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2898(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0442/2016

Внесени текстове :

B8-0442/2016

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 17
CRE 13/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.9
CRE 14/04/2016 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0133

Протокол
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург

17. Доклад за Турция за 2015 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за Турция за 2015 г. (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Kati Piri, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Renate Sommer, от името на групата PPE, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleftherios Synadinos, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Неджми Али, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Андрей Ковачев, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, и Beatrix von Storch.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Николай Бареков, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Ангел Джамбазки и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Johannes Hahn и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Kati Piri, от името на комисията AFET, относно доклада за Турция за 2015 г. (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 14.4.2016 г.

Правна информация