Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2898(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0442/2016

Teksty złożone :

B8-0442/2016

Debaty :

PV 13/04/2016 - 17
CRE 13/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.9
CRE 14/04/2016 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0133

Protokół
Środa, 13 kwietnia 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna

17. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Kati Piri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleftheriosa Synadinosa, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, i Beatrix von Storch.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki i Ruža Tomašić.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Kati Piri, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Turcji (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 14.4.2016.

Informacja prawna