Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0442/2016

Ingivna texter :

B8-0442/2016

Debatter :

PV 13/04/2016 - 17
CRE 13/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.9
CRE 14/04/2016 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0133

Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg

17. 2015 års rapport om Turkiet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om Turkiet (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Kati Piri för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou; Renate Sommer för PPE-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleftherios Synadinos; Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki; Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Beatrix von Storch.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis och Georgios Epitideios.

Talare: Johannes Hahn och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Kati Piri, för utskottet AFET, om 2015 års rapport om Turkiet (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 14.4.2016.

Rättsligt meddelande