Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk

19. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající vystoupila s tímto sdělením:

doporučení výboru IMCO nevyslovit námitku proti aktu v přenesené pravomoci bylo oznámeno na plenárním zasedání v úterý 12. dubna 2016 (bod 12 zápisu ze dne 12.4.2016).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené článkem 105 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a bude zveřejněno v textech přijatých na denním zasedání ve čtvrtek 14. dubna 2016.

Právní upozornění