Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 април 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

21. Състав на комисиите

Председателят получи от групите PPE и ENF следните искания за назначаване:

комисия ECON: Barbara Kappel на мястото на Michał Marusik

комисия DEVE: György Hölvényi на мястото на György Schöpflin

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация