Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 april 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

21. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie en de ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Barbara Kappel in de plaats van Michał Marusik

Commissie DEVE: György Hölvényi in de plaats van György Schöpflin

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling