Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. apríla 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia

21. Zloženie výborov

Predsedajúca dostala od skupín PPE a ENF tieto žiadosti o menovania:

výbor ECON: Barbara Kappel, ktorá nahradí Michała Marusika

výbor DEVE: György Hölvényi, ktorý nahradí Györgyho Schöpflina.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

Právne oznámenie