Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2019(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0131/2016

Teksty złożone :

A8-0131/2016

Debaty :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0132

Protokół
Środa, 13 kwietnia 2016 r. - Strasburg

23. Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 [2016/2019(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Jean-Paul Denanot w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka i Herbert Dorfmann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada i Miguel Viegas.

Głos zabrał Indrek Tarand.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 14.4.2016.

Informacja prawna