Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk

25. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o třídách ujednání, které mají být chráněny při částečném převodu majetku podle článku 76 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 18. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde oněkteré enologické postupy (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. března 2016
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde oregulační technické normy upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií k řešení krize (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 23. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení vpřenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 7. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se družstvům a jiným formám organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

°
° ° °

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování křešení krizí (C(2015)08835 – 2015/3028(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. prosince 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 3 měsíce na žádost Parlamentu
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (C(2016)01165 – 2016/2601(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 1. března 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc na žádost Rady
předáno příslušnému výboru: ECON

°
° ° °

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta o 1 měsíc až 3 měsíce na žádost příslušného výboru.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům, a kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 18. února 2016 na žádost příslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o stanovení regulačních technických norem týkajících se kritérií, postupu a požadavků pro zavedení uznávaného tržního postupu a požadavků na jeho zachování, ukončení nebo změnu podmínek jeho uznání (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 26. února 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro obsah oznámení, která mají být předkládána příslušným orgánům, a sestavování, zveřejňování a vedení seznamu oznámení (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. března 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na programy zpětného odkupu a stabilizační opatření (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 8. března 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví podmínky pro použití odchylek týkajících se měn s omezeními dostupnosti likvidních aktiv (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 26. ledna 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy a rovněž vzory oznámení, které se mají používat k prevenci, odhalování a oznamování zneužívání trhu či podezřelých pokynů nebo obchodů (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 9. března 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 9. března 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí