Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk

26. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - lhůta: 30. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o oprávnění k provozu s navigací založenou na výkonnosti, osvědčování a dozor nad poskytovateli datových služeb a provoz vrtulníků v pobřežních vodách, a kterým se uvedené nařízení opravuje (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - lhůta: 5. července 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU nábytku (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - lhůta: 30. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - lhůta: 30. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - lhůta: 21. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace látek (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - lhůta: 18. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky ze skupiny spřízněné se strukturou nenasycenosti alfa beta (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - lhůta: 22. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acequinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat, proquinazid, propamokarb, prohexadion a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - lhůta: 7. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethofumesát, etoxazol, fenamidon, fluoxastrobin a flurtamon v některých produktech a na jejich povrchu (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - lhůta: 6. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - lhůta: 6. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - lhůta: 5. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - lhůta: 6. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - lhůta: 22. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - lhůta: 30. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ITRE

Právní upozornění