Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 13. aprill 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Zika viiruse puhang (esitatud resolutsiooni ettepanek)
 4.Olukord Poolas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Euroopa Ülemkogu 17. ja 18. märtsi 2016. aasta kohtumise järeldused ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemus (arutelu)
 6.Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe
 7.Pidulik istung - Portugal
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 10.Fraktsioonide koosseis
 11.Hääletused
  11.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise taotlus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.3.Paranduseelarve projekt nr 1/2016: uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil (hääletus)
  11.4.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb * (hääletus)
  11.5.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs * (hääletus)
  11.6.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor * (hääletus)
  11.7.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko * (hääletus)
  11.8.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski * (hääletus)
  11.9.Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (hääletus)
  11.10.EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam (hääletus)
  11.11.ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (hääletus)
  11.12.Zika viiruse puhang (hääletus)
  11.13.Olukord Poolas (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***II - Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***II (arutelu)
 16.Broneeringuinfo kasutamine ***I (arutelu)
 17.2015. aasta aruanne Türgi kohta (arutelu)
 18.2015. aasta aruanne Albaania kohta (arutelu)
 19.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 20.2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (arutelu)
 21.Parlamendikomisjonide koosseis
 22.Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse ***I (arutelu)
 23.Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus (arutelu)
 24.VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (arutelu)
 25.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 26.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 27.Assigneeringute ümberpaigutamine
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb
 2. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs
 3. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor
 4. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko
 5. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski<br/>
Protokoll
Lõplik väljaanne (247 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (65 kb)
  1 lisa
Lõplik väljaanne (7 kb)
  2 lisa
Lõplik väljaanne (8 kb)
  3 lisa
Lõplik väljaanne (8 kb)
 
4 lisa
Lõplik väljaanne (8 kb)
  5 lisa
Lõplik väljaanne (8 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (273 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (37 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (37 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (143 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (348 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (634 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (2993 kb)
Õigusalane teave