Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Zikaviruksen leviäminen (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys)
 4.Puolan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Eurooppa-neuvoston 17.–18. maaliskuuta 2016 pidetyn kokouksen päätelmät ja EU:n ja Turkin huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 6.Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä
 7.Juhlaistunto - Portugali
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 10.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 11.Äänestykset
  11.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/000 TA 2016/ komission aloitteesta annettava tekninen tuki (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.3.Lisätalousarvio 1/2016: uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä (äänestys)
  11.4.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Samo Jereb (äänestys)
  11.5.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Mihails Kozlovs (äänestys)
  11.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Jan Gregor (äänestys)
  11.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ladislav Balko (äänestys)
  11.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Janusz Wojciechowski (äänestys)
  11.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (äänestys)
  11.10.EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma (äänestys)
  11.11.EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu (äänestys)
  11.12.Zikaviruksen leviäminen (äänestys)
  11.13.Puolan tilanne (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***II - Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***II (keskustelu)
 16.Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö ***I (keskustelu)
 17.Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 18.Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 19.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 20.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 21.Valiokuntien kokoonpano
 22.Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta ***I (keskustelu)
 23.Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (keskustelu)
 24.Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (keskustelu)
 25.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 26.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 27.Määrärahojen siirrot
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Samo Jereb
 Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Mihails Kozlovs
 Liite 3 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Jan Gregor
 Liite 4 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ladislav Balko
 Liite 5 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Janusz Wojciechowski<br/>
Pöytäkirja
Lopullinen painos (253 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (64 kb)
  Liite 1
Lopullinen painos (8 kb)
  Liite 2
Lopullinen painos (8 kb)
  Liite 3
Lopullinen painos (8 kb)
 
Liite 4
Lopullinen painos (8 kb)
  Liite 5
Lopullinen painos (8 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (277 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (37 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (37 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (154 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (354 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (638 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (2996 kb)
Oikeudellinen huomautus