Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. balandžio 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Zikos viruso protrūkis (pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos)
 4.Padėtis Lenkijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.2016 m. kovo 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos išvados ir ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)
 6.Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros
 7.Iškilmingas posėdis - Portugalija
 8.Pirmininko pranešimas
 9.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 10.Frakcijų sudėtis
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.2.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška EGF/2016/000 TA 2016/ techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.3.2016 m. biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas: Nauja skubios paramos teikimo Sąjungoje priemonė (balsavimas)
  11.4.Audito Rūmų nario skyrimas: Samo Jereb (balsavimas)
  11.5.Audito Rūmų nario skyrimas: Mihails Kozlovs (balsavimas)
  11.6.Audito Rūmų nario skyrimas: Jan Gregor (balsavimas)
  11.7.Audito Rūmų nario skyrimas: Ladislav Balko (balsavimas)
  11.8.Audito Rūmų nario skyrimas: Janusz Wojciechowski (balsavimas)
  11.9.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo atnaujinimas (balsavimas)
  11.10.ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis (balsavimas)
  11.11.ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra (balsavimas)
  11.12.Zika viruso protrūkis (balsavimas)
  11.13.Padėtis Lenkijoje (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***II - Asmens duomenų tvarkymas nusikalstamų veikų prevencijos tikslais ***II (diskusijos)
 16.Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) ***I (diskusijos)
 17.2015 m. ataskaita dėl Turkijos (diskusijos)
 18.2015 m. ataskaita dėl Albanijos (diskusijos)
 19.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 20.2015 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)
 21.Komitetų sudėtis
 22.Komercinių paslapčių apsauga nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo ***I (diskusijos)
 23.Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata (diskusijos)
 24.MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (diskusijos)
 25.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 26.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 27.Asignavimų perkėlimas
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Samo Jereb
 2 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Mihails Kozlovs
 3 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Jan Gregor
 4 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Ladislav Balko
 5 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Janusz Wojciechowski<br/>
Protokolas
Galutinė teksto versija (251 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (64 kb)
  1 Priedas
Galutinė teksto versija (7 kb)
  2 Priedas
Galutinė teksto versija (7 kb)
  3 Priedas
Galutinė teksto versija (8 kb)
 
4 Priedas
Galutinė teksto versija (8 kb)
  5 Priedas
Galutinė teksto versija (7 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (317 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (37 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (36 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (167 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (358 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (64 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (647 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (3215 kb)
Teisinis pranešimas