Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 13 april 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Uitbraak van het zikavirus (ingediende ontwerpresolutie)
 4.Situatie in Polen (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en uitkomst van de Top EU-Turkije (debat)
 6.Interinstitutioneel Akkoord “Beter Wetgeven”
 7.Plechtige vergadering - Portugal
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 10.Samenstelling fracties
 11.Stemmingen
  11.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, ingediend door Zweden) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.3.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2016: Een nieuw instrument voor de verstrekking van noodhulp binnen de Unie (stemming)
  11.4.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Samo Jereb (stemming)
  11.5.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Mihails Kozlovs (stemming)
  11.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Jan Gregor (stemming)
  11.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ladislav Balko (stemming)
  11.8.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Janusz Wojciechowski (stemming)
  11.9.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (stemming)
  11.10.De EU in een veranderende mondiale omgeving - een meer geconnecteerde, gecontesteerde en complexe wereld (stemming)
  11.11.Tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië (stemming)
  11.12.Uitbraak van het zikavirus (stemming)
  11.13.Situatie in Polen (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***II - Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***II (debat)
 16.Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) ***I (debat)
 17.Verslag 2015 over Turkije (debat)
 18.Verslag 2015 over Albanië (debat)
 19.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 20.Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 21.Samenstelling commissies
 22.Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan ***I (debat)
 23.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (debat)
 24.Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (debat)
 25.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 26.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 27.Kredietoverschrijvingen
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Samo Jereb
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Mihails Kozlovs
 Bijlage 3 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Jan Gregor
 Bijlage 4 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ladislav Balko
 Bijlage 5 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Janusz Wojciechowski<br/>
Notulen
Definitieve uitgave (251 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
  Bijlage 1
Definitieve uitgave (8 kb)
  Bijlage 2
Definitieve uitgave (8 kb)
  Bijlage 3
Definitieve uitgave (8 kb)
 
Bijlage 4
Definitieve uitgave (8 kb)
  Bijlage 5
Definitieve uitgave (8 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (277 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (37 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (36 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (142 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (363 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (63 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (546 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (2988 kb)
Juridische mededeling