Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - ŠtrasburkKonečné znění

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Částečná obměna členů Účetního dvora –stažení kandidatury MT (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o předpisech týkajících se kybernetického prostoru (B8-0272/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o posílení odvětví dopravy (B8-0273/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření evropské ratingové agentury (B8-0274/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o používání antibiotik v průmyslových chovech (B8-0275/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o iráckých křesťanech (B8-0276/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o transparentnosti zájmových skupin nadnárodních společností (B8-0277/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o zrušení většiny sankcí uvalených na Bělorusko (B8-0278/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o poklesu míry kriminality ve Švýcarsku poté, co Francie pozastavila platnost schengenských dohod (B8-0279/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o emisích hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (B8-0280/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o léčbě diabetu v Evropské unii (B8-0281/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o opatřeních s cílem zastavit příchod nebo návrat džihádistů do členských států Evropské unie (B8-0282/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o pozastavení finanční pomoci Ukrajině (B8-0283/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o diskriminaci žen v Saúdské Arábii (B8-0284/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o úloze technologií při vyučování a ve třídách (B8-0285/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o výzkumu týkajícím se viru Zika (B8-0286/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nedostatku vody a suchu v Evropské unii (B8-0288/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zřízení komisí pro cestovní ruch za účelem posílení politiky zaměstnanosti mladých lidí (B8-0289/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o ochraně evropské oceli (B8-0290/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů v oblasti odlesňovacích zásahů a konzervační ochrany horských přírodních prostředí (B8-0291/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Marine Le Pen. Návrh usnesení o potřebě omezit dovoz nekonvenčního zemního plynu získávaného prostřednictvím hydraulického štěpení nebo usměrněného vrtání (B8-0292/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o zákazu nebezpečných látek obsažených v kosmetice pro malé děti (B8-0293/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o posílení opatření v oblasti hospodářské soutěže (B8-0294/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů v oblasti boje proti závislosti na hazardních hrách (B8-0295/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů týkajících se přítomnosti pesticidů v zemědělských produktech dovážených do Evropské unie (B8-0296/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů týkajících se opatření na ochranu zdrojů mezinárodního zemědělsko-potravinářského odvětví (B8-0297/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně zájmů spotřebitelů (B8-0298/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přeshraniční trestné činnosti (B8-0299/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o špatném zacházení se ženami (B8-0300/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o nutnosti zastavit proces vyjednávání o žádosti o přistoupení Kosova (B8-0301/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o dohodě o spolupráci mezi Srbskem a NATO (B8-0302/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o dohodě o přidružení s Ukrajinou (B8-0303/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o nákladech na migrační krizi (B8-0304/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o boji s dětskou obezitou (B8-0305/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o ochraně drobných místních podnikatelů (B8-0306/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o modernizaci zastaralých strojů a strojního vybavení evropského průmyslu (B8-0307/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger a Auke Zijlstra. Návrh usnesení o dovozu kůže z Číny (B8-0325/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů týkajících se boje proti padělání italského a evropského koženého zboží (B8-0326/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o důkladné reformě zemědělské politiky (B8-0327/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o regulaci velkochovů (B8-0328/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o výsledcích politik úsporných opatření nařízených řeckému lidu (B8-0330/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o hlavních rysech článku 50 Smlouvy o Evropské unii (B8-0331/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o stažení zemědělství z jednání o dohodě o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic – TTIP (B8-0333/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vztazích mezi velkými maloobchodními řetězci a výrobci (B8-0334/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o strukturálním přebytku úspor v eurozóně (B8-0336/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zavedení „kvantitativního uvolňování pro občany“ (B8-0339/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vnitrostátních systémech přerozdělování ohrožených migrační krizí a volným pohybem osob (B8-0340/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nekalé soutěži ze strany čínského ocelářského průmyslu (B8-0341/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o osvětě na téma plýtvání potravinami (B8-0382/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o stanovení nových předpisů v oblasti ochrany evropského hudebního dědictví (B8-0383/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o stanovení nových předpisů týkajících se kurzů občanské výchovy pro mládež, studenty a pracovníky (B8-0384/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o integraci „systému EU–USA na ochranu soukromí“ (B8-0386/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o důležitosti Dne památky obětí holokaustu (B8-0387/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o pomoci a podpoře kvalitní autorské kinematografii (B8-0388/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o podnikání mladých v odvětví obnovitelné energie (B8-0390/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů v oblasti sociální ochrany (B8-0391/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů týkajících se pěstování plodin na znečištěné půdě a její rekultivace (B8-0392/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zpomalení evropského silničního provozu (B8-0393/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o jaderné bezpečnosti (B8-0394/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o oživení investic do infrastruktury (B8-0395/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zneužívání digitálních zařízení nezletilými (B8-0396/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů týkajících se kontroly skládek odpadu a jejich dopadu na životní prostředí (B8-0397/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zvýšení kontrol dovážených potravinářských produktů (B8-0398/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o doporučeních Evropské komise a Rady týkajících se reformy pracovního trhu ve Francii (B8-0399/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o označování produktů pocházejících od zvířat krmených GMO (B8-0400/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o střetech zájmů v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) (B8-0401/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o špatném zacházení se ženami (B8-0402/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozdílech v odměňování žen a mužů (B8-0403/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o posílení výzkumu vzácných onemocnění (B8-0404/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o dohodách mezi velkoplošnými maloobchodními prodejnami a francouzskými chovateli (B8-0405/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o referendu v Bolívii týkajícím se změny ústavního článku 168 (B8-0406/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii (B8-0407/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ochraně tajemství novinářských zdrojů (B8-0408/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů v oblasti veřejných výdajů a jednotných nákupních centrál (B8-0409/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přijetí nových předpisů týkajících se iniciativ na podporu podnikání v kultuře (B8-0410/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o právních předpisech týkajících se minerálních olejů v potravinách a dalších běžných výrobcích (B8-0411/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o definování a podpoře různých forem „reklamního sponzorování“, pokud jde o restaurování evropského kulturního a uměleckého dědictví menšího významu (B8-0412/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o regulaci stínového bankovnictví (B8-0413/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o elektrických supersítích (B8-0414/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zmrazení vyplácení příspěvků Turecku a pozastavení jednání a o jeho přistoupení k EU (B8-0415/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zákazu obchodování s kožešinami (B8-0416/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o práci mladých lidí v zemědělství (B8-0417/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

Právní upozornění