Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg

2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamist käsitleva deklaratsiooni vormis lepingu sõlmimise kohta (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Malta (MT) võttis esitatud kandidaadi nime tagasi (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133):

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek küberruumi käsitlevate õigusnormide kohta (B8-0272/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek transpordisektori edendamise kohta (B8-0273/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Reitinguagentuuri asutamise kohta (B8-0274/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumide kasutamise kohta tootmisfarmides (B8-0275/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Iraagi kristlaste kohta (B8-0276/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek hargmaiste ettevõtjate surverühmade läbipaistvuse kohta (B8-0277/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek enamiku Valgevene-vastaste sanktsioonide lõpetamise kohta (B8-0278/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek kuritegevuse vähenemise kohta Šveitsis pärast seda, kui Prantsusmaa peatas Schengeni lepingu kohaldamise (B8-0279/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta (B8-0280/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek diabeedi ravimise kohta Euroopa Liidus (B8-0281/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek meetmete kohta, millega püütakse peatada džihadistide saabumist ja tagasipöördumist Euroopa Liidu liikmesriikidesse (B8-0282/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Ukrainale antava rahalise abi peatamise kohta (B8-0283/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek naiste diskrimineerimise kohta Saudi Araabias (B8-0284/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tehnoloogia rollist õpetamisprotsessis ja koolis (B8-0285/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Zika viirust käsitlevate teadusuuringute kohta (B8-0286/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek veenappuse ja põua kohta Euroopa Liidus (B8-0288/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek noorte tööhõive poliitika tugevdamisele suunatud turismitööstuse komisjonide loomise kohta (B8-0289/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek Euroopa terase kaitsmise kohta (B8-0290/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek metsade raiemeetmeid ning loodusliku mägikeskkonna kaitset käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta (B8-0291/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Marine Le Pen. Resolutsiooni ettepanek hüdrolõhkumise või suundpuurimise teel saadud ebatraditsioonilise gaasi impordi piiramise kohta (B8-0292/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek ohtlike koostisainete keelustamise kohta beebihooldusvahendites (B8-0293/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek konkurentsimeetmete tugevdamise kohta (B8-0294/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek hasartmängusõltuvuse vastu võitlemist käsitlevate eeskirjade muutmise kohta (B8-0295/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta määrata uuesti kindlaks normid, mis puudutavad pestitsiidide sisaldust Euroopa Liitu imporditavates põllumajandustoodetes (B8-0296/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise põllumajandusliku toidutööstuse ressursside kaitsemeetmeid käsitlevate õigusnormide kohandamise kohta (B8-0297/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tarbijate huvide kaitsmise kohta (B8-0298/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise kuritegevuse kohta (B8-0299/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek naiste väärkohtlemise kohta (B8-0300/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta lõpetada läbirääkimised Kosovole kandidaatriigi staatuse andmiseks (B8-0301/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek Serbia ja NATO koostöölepingu kohta (B8-0302/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek Ukraina assotsieerimislepingu kohta (B8-0303/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek rändekriisiga seotud kulude kohta (B8-0304/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek laste ülekaalulisuse vastu võitlemise kohta (B8-0305/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kohaliku käsitöönduse kaitsmise kohta (B8-0306/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tööstuse vananenud masina- ja seadmepargi uuendamise kohta (B8-0307/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger ja Auke Zijlstra. Resolutsiooni ettepanek naha impordi kohta Hiinast (B8-0325/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Itaalia ja Euroopa nahktoodete võltsimise vastast võitlust käsitlevate õigusaktide muutmise kohta (B8-0326/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek põllumajanduspoliitika põhjaliku reformi kohta (B8-0327/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek tootmisfarmide ohjamise kohta (B8-0328/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Kreeka rahvale ette kirjutatud kokkuhoiumeetmete tagajärgede kohta (B8-0330/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu lepingu artikli 50 sõnastuse kohta (B8-0331/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek põllumajandussektori väljajätmise kohta Atlandi-ülest lepingut käsitlevatest läbirääkimistest (B8-0333/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek suurte jaemüügikettide ja tootjate vaheliste suhete kohta (B8-0334/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek struktuurse ülejäägiga säästmise kohta euroalal (B8-0336/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek inimeste heaks rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise meetmete kehtestamise kohta (B8-0339/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek rändekriisist ja isikute vabast liikumisest tuleneva ohu kohta riiklikele sotsiaalsüsteemidele (B8-0340/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hiina terasetootjate kõlvatu konkurentsi kohta (B8-0341/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek teadlikkuse suurendamise kohta toiduraiskamise teemal (B8-0382/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa muusikapärandi kaitsmist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta (B8-0383/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek noortele, õpilastele ja töötajatele suunatud ühiskonnaõpetuse kursusi käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta (B8-0384/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield integreerimise kohta (B8-0386/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise holokausti ohvrite mälestuspäeva olulisuse kohta (B8-0387/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek autori- ja kvaliteetkino abistamise ja toetamise kohta (B8-0388/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek noorte ettevõtluse kohta taastuvenergeetika sektoris (B8-0390/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek sotsiaalkaitset käsitlevate õigusnormide kohandamise kohta (B8-0391/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek saastatud maa-alal põllumajanduskultuuride kasvatamist ja sellega seotud maapinna korrastamist käsitlevate õigusaktide muutmise kohta (B8-0392/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa teeliikluse aeglustumise kohta (B8-0393/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tuumaohutuse kohta (B8-0394/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek taristusse tehtavate investeeringute taaskäivitamise kohta (B8-0395/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek digiseadmete kuritarvitamise kohta alaealiste poolt (B8-0396/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek prügilate kontrolli ja nende keskkonnamõju käsitlevate õigusaktide muutmise kohta (B8-0397/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek imporditud toiduainete ulatuslikuma kontrollimise kohta (B8-0398/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni ja nõukogu poolt esitatud Prantsusmaa tööturureformi puudutavate soovituste kohta (B8-0399/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek GMOdega toidetud loomadest saadud toodete märgistamise kohta (B8-0400/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Toiduohutusametis valitsevate huvide konfliktide kohta (B8-0401/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek naiste väärkohtlemise kohta (B8-0402/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek soolise palgalõhe kohta (B8-0403/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek harva esinevate haiguste uurimisvõimaluste kohta (B8-0404/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Prantsusmaa suurte jaekaubandusettevõtete ja loomakasvatajate vahel sõlmitud kokkulepete kohta (B8-0405/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek põhiseaduse artikli 168 muutmise küsimuses Boliivias toimunud rahvahääletuse kohta (B8-0406/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Bosnia ja Hertsegoviina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotluse kohta (B8-0407/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek ajakirjanike allikate kaitse kohta (B8-0408/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek valitsemissektori kulutusi ja ühtseid ostuühinguid käsitlevate eeskirjade uuesti määratlemise kohta (B8-0409/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kultuuriettevõtlust toetavaid algatusi käsitleva uue õigusakti vastuvõtmise kohta (B8-0410/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek mineraalõlide sisalduse reguleerimise kohta toiduainetes ja muudes esmatarbekaupades (B8-0411/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek väiksema tähtsusega Euroopa kultuuri- ja kunstipärandi restaureerimistööde nn reklaamisponsorluse määratlemise ja edendamise kohta (B8-0412/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek varipanganduse reguleerimise kohta (B8-0413/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek elektri supervõrkude kohta (B8-0414/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Türgile tehtavate maksete külmutamise ja Türgi ühinemisläbirääkimiste peatamise kohta (B8-0415/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek karusnahatööstuse keelustamise kohta (B8-0416/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek noorte töötamise kohta põllumajanduses (B8-0417/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

Õigusalane teave