Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan ilmoituksen muodossa Euroopan unionin puolesta (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Maltan ehdokas vedetty pois (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kybertoimintaympäristön sääntelystä (B8-0272/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys liikenteen alan parantamisesta (B8-0273/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen perustamisesta (B8-0274/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys antibioottien käytöstä maatalousteollisuudessa (B8-0275/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Irakin kristityistä (B8-0276/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys monikansallisten yritysten painostusryhmien avoimuudesta (B8-0277/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden poistamisesta suurelta osin (B8-0278/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys rikosten määrän vähenemisestä Sveitsissä sen jälkeen, kun Ranska keskeytti Schengenin sopimusten soveltamisen (B8-0279/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä ympäristöön (B8-0280/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys diabeteksen hoidosta Euroopan unionissa (B8-0281/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys toimista jihadistien saapumisen tai paluun estämiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioihin (B8-0282/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Ukrainalle annettavan taloudellisen tuen lakkauttamisesta (B8-0283/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys naisten syrjinnästä Saudi-Arabiassa (B8-0284/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys teknologian roolista opetuksessa ja luokissa (B8-0285/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys zikavirustutkimuksesta (B8-0286/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vesipulasta ja kuivuudesta Euroopan unionissa (B8-0288/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys matkailukomiteoiden perustamisesta nuorisotyöllisyyttä koskevan politiikan vahvistamiseksi (B8-0289/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

TRAN

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen teräksen suojelusta (B8-0290/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys hakkuita ja vuoristoluonnon suojelua koskevien säädösten uudelleen määrittelystä (B8-0291/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Marine Le Pen. Päätöslauselmaesitys hydraulisella murtamisella tai suunnatulla porauksella tuotetun epätavanomaisen maakaasun tuonnin rajoittamisesta (B8-0292/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Päätöslauselmaesitys vaarallisten ainesosien kieltämisestä lapsille tarkoitetuissa kosmetiikkatuotteissa (B8-0293/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kilpailutoimien vahvistamisesta (B8-0294/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys uhkapeliriippuvuuden torjuntaa koskevien säännösten uudelleenmäärittelystä (B8-0295/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Euroopan unioniin tuotavissa maataloustuotteissa esiintyviä torjunta-aineita säätelevän lainsäädännön tarkistamisesta (B8-0296/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kansainvälisen maatalouselintarvikealan geenivarojen suojelemista koskevan lainsäädännön tarkistamisesta (B8-0297/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kuluttajien etujen suojaamisesta (B8-0298/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys rajat ylittävästä rikollisuudesta (B8-0299/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naisiin kohdistuvasta väkivallasta (B8-0300/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys tarpeesta lopettaa Kosovon jäsenyysneuvotteluprosessi (B8-0301/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys Serbian ja Naton välisestä yhteistyösopimuksesta (B8-0302/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys Ukrainan kanssa tehdystä assosiaatiosopimuksesta (B8-0303/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys muuttoliikekriisin kustannuksista (B8-0304/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys lasten liikalihavuuden torjunnasta (B8-0305/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys paikallisen käsityöalan suojelemisesta (B8-0306/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen teollisuuden vanhentuneen kone- ja laitekannan parantamisesta (B8-0307/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger ja Auke Zijlstra. Päätöslauselmaesitys kiinalaisten nahkatuotteiden tuonnin kieltämisestä (B8-0325/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys italialaisten ja eurooppalaisten nahkatuotteiden väärentämisen torjuntaa koskevien sääntöjen uudelleenmäärittelystä (B8-0326/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys maatalouspolitiikan perinpohjaisesta uudistamisesta (B8-0327/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys tehomaatilojen toiminnan rajoittamisesta (B8-0328/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kreikan kansalle määrättyjen julkisen talouden säästötoimien tuloksista (B8-0330/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklasta (B8-0331/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys maatalousalan jättämisestä transatlanttista sopimusta koskevien neuvottelujen ulkopuolelle (B8-0333/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys suurten kauppaketjujen ja tuottajien välisistä suhteista (B8-0334/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys euroalueen rakenteellisesta säästöylijäämästä (B8-0336/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys määrällisestä keventämisestä kansalaisten hyväksi (B8-0339/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys muuttoliikekriisin ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden vaarantamista kansallisista tulonjakojärjestelmistä (B8-0340/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kiinan terästeollisuuden harjoittamasta vilpillisestä kilpailusta (B8-0341/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys elintarvikejätettä koskevan tietoisuuden lisäämisestä (B8-0382/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Euroopan musiikillisen perinnön suojelemiseen liittyvien säädösten muuttamisesta (B8-0383/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys nuorille, opiskelijoille ja työntekijöille tarkoitettuja yhteiskuntaopin kursseja koskevien sääntöjen uudelleenmäärittelystä (B8-0384/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn täydentämisestä (B8-0386/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys juutalaisten joukkotuhonnan muistopäivän merkityksestä (B8-0387/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys auteur-elokuvan ja laatuelokuvan auttamisesta ja tukemisesta (B8-0388/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys nuorten yrittäjyydestä uusiutuvien energiamuotojen alalla (B8-0390/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys sosiaaliseen suojeluun liittyvän lainsäädännön uudistamisesta (B8-0391/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys saastuneilla pelloilla harjoitettavaa viljelyä ja niiden parannusta koskevan lainsäädännön uudelleenmäärittämisestä (B8-0392/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tieliikenteen hidastumisesta Euroopan teillä (B8-0393/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ydinturvallisuudesta (B8-0394/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys infrastruktuuri-investointien elvyttämisestä (B8-0395/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys digitaalisten laitteiden väärinkäytöstä alaikäisten keskuudessa (B8-0396/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kaatopaikkojen valvontaa ja niiden ympäristövaikutusta koskevan lainsäädännön uudelleenmäärittämisestä (B8-0397/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tuontielintarvikkeiden valvonnan lisäämisestä (B8-0398/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Ranskan työmarkkinoiden uudistusta koskevista komission ja neuvoston suosituksista (B8-0399/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys muuntogeenisillä organismeilla ruokituista eläimistä peräisin olevien tuotteiden merkitsemisestä (B8-0400/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen sisällä ilmenevistä eturistiriidoista (B8-0401/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naisiin kohdistuvasta väkivallasta (B8-0402/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naisten ja miesten välisestä palkkaerosta (B8-0403/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys harvinaisia sairauksia koskevan tutkimuksen tehostamisesta (B8-0404/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys suurmyymälöiden ja ranskalaisten karjankasvattajien välisistä sopimuksista (B8-0405/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Boliviassa pidetystä perustuslain 168 artiklan muuttamista koskevasta kansanäänestyksestä (B8-0406/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Euroopan unioniin liittymistä koskevasta Bosnia ja Hertsegovinan hakemuksesta (B8-0407/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys toimittajien tietolähteiden salassapidosta (B8-0408/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys julkisia menoja ja yhteishankintakeskuksia koskevan lainsäädännön uudelleenmäärittämisestä (B8-0409/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kulttuuriyrittäjyyden hyväksi käynnistettäviin aloitteisiin liittyvien uusien säännösten hyväksymisestä (B8-0410/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Päätöslauselmaesitys elintarvikkeiden ja muiden kulutushyödykkeiden sisältämiä mineraaliöljyjä koskevasta sääntelystä (B8-0411/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys ”mainonnallisen sponsoroinnin” määritelmästä ja sen eri muotojen edistämisestä Euroopan pienimuotoisen kulttuuri- ja taideperinnön entisöinnin yhteydessä (B8-0412/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys varjopankkitoiminnan sääntelystä (B8-0413/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sähkön superverkoista (B8-0414/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Turkille myönnettävien varojen jäädyttämisestä ja sen liittymisneuvotteluiden päättämisestä (B8-0415/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys turkisteollisuuden kieltämisestä (B8-0416/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys nuorten työskentelystä maatalousalalla (B8-0417/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

Oikeudellinen huomautus