Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. április 14., Csütörtök - Strasbourg

2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Franciaország kérelme: EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztésére vonatkozó megállapodásnak az Európai Unió nevében, nyilatkozat formájában történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – visszavont jelölés MT (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- Javaslat az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a kibertér szabályozásáról (B8-0272/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a közlekedési ágazat fejlesztéséről (B8-0273/2016)

utalva

illetékes:

TRAN

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány egy európai hitelminősítő intézet létrehozásáról (B8-0274/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az antibiotikumok nagyüzemi gazdaságokban történő használatáról (B8-0275/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

ENVI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az iraki keresztényekről (B8-0276/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a multinacionális cégek nyomásgyakorló csoportjainak átláthatóságáról (B8-0277/2016)

utalva

illetékes:

AFCO

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a Belarusz elleni szankciók többségének feloldásáról (B8-0278/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a bűnözés csökkenéséről Svájcban a schengeni megállapodás Franciaország általi felfüggesztését követően (B8-0279/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a kültéri használatra szánt gépek és berendezések zajkibocsátásáról (B8-0280/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a cukorbetegség kezeléséről az Európai Unióban (B8-0281/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a dzsihadisták uniós országokba való érkezésének vagy visszatérésének megakadályozására irányuló intézkedésekről (B8-0282/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatások felfüggesztéséről (B8-0283/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a nők hátrányos megkülönböztetéséről Szaúd-Arábiában (B8-0284/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a technológiának az oktatásban és az osztálytermekben játszott szerepéről (B8-0285/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a Zika-vírussal kapcsolatos kutatásról (B8-0286/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a vízhiányról és a szárazságról az Európai Unióban (B8-0288/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a fiatalok foglalkoztatására irányuló politika megerősítését célzó idegenforgalmi tevékenységekkel foglalkozó bizottságok létrehozásáról (B8-0289/2016)

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

TRAN

- Dominique Bilde és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány az európai acél védelméről (B8-0290/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

INTA

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a hegyvidékeken végzett erdőirtási intézkedésekre és a természetes környezet védelmére vonatkozó szabályok újbóli meghatározásáról (B8-0291/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh és Marine Le Pen. Állásfoglalási indítvány a masszív hidraulikus rétegrepesztéssel vagy irányított ferdefúrással kitermelt nem hagyományos földgáz behozatalának korlátozásáról (B8-0292/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn és Jean-François Jalkh. Állásfoglalási indítvány a babakozmetikumokban található veszélyes összetevők betiltásáról (B8-0293/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a versenyjogi intézkedések megerősítéséről (B8-0294/2016)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

ECON

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szerencsejátékoktól való függőség elleni rendelkezések újbóli meghatározásáról (B8-0295/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az Európai Unióba importált mezőgazdasági termékekben jelen levő peszticidekre vonatkozó szabályok újbóli meghatározásáról (B8-0296/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

INTA

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat erőforrásainak védelmét célzó fellépésekre vonatkozó szabályok újbóli meghatározásáról (B8-0297/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a fogyasztók érdekeinek védelméről (B8-0298/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a határokon átnyúló bűnözésről (B8-0299/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a nők bántalmazásáról (B8-0300/2016)

utalva

illetékes:

FEMM

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a Koszovó tagjelölt országgá nyilvánítására irányuló tárgyalási folyamat megszakításának szükségességéről (B8-0301/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand és Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány a NATO és Szerbia közötti együttműködési megállapodásról (B8-0302/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand és Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány az Ukrajnával kötött társulási megállapodásról (B8-0303/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a migrációs válság költségéről (B8-0304/2016)

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a gyermekkori túlsúlyosság elleni küzdelemről (B8-0305/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a helyi kézművesség védelméről (B8-0306/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai ipar gépparkjának és elavult eszközeinek modernizálásáról (B8-0307/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger és Auke Zijlstra. Állásfoglalási indítvány a Kínából származó bőr behozataláról (B8-0325/2016)

utalva

illetékes:

INTA

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az olasz és európai bőráruk hamisítása elleni fellépést szolgáló jogszabályok újrafogalmazásáról (B8-0326/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

ITRE

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a mezőgazdasági politika mélyreható reformjáról (B8-0327/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

INTA

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a tejtermelő gazdaságok irányításáról (B8-0328/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a görög népre kirótt megszorító szakpolitikák következményeiről (B8-0330/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének körvonalairól (B8-0331/2016)

utalva

illetékes:

AFCO

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a mezőgazdasági ágazat transzatlanti megállapodásra vonatkozó tárgyalásokból való kivonásáról (B8-0333/2016)

utalva

illetékes:

INTA

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a nagy élelmiszer-üzletláncok és a termelők közötti viszonyról (B8-0334/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a túlzott strukturális megtakarításokról az euróövezetben (B8-0336/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a mennyiségi lazítás („quantitative easing”) polgárok javát szolgáló bevezetéséről (B8-0339/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a migrációs válság által fenyegetett nemzeti újraelosztási rendszerekről és a személyek szabad mozgásáról (B8-0340/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a kínai acélipar által gyakorolt tisztességtelen versenyről (B8-0341/2016)

utalva

illetékes:

INTA

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-pazarlással kapcsolatos tudatosság növeléséről (B8-0382/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai zenei örökség megőrzésére irányuló rendelkezések újrafogalmazásáról (B8-0383/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a fiataloknak, diákoknak és munkavállalóknak szóló, állampolgári ismereteket oktató tanfolyamokkal kapcsolatos szabályok újrafogalmazásáról (B8-0384/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az EU–USA adatvédelmi pajzs kiegészítéséről (B8-0386/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az emlékezés napjának fontosságáról (B8-0387/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a minőségi és művészfilmek támogatásáról (B8-0388/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a fiatal vállalkozókról a megújuló energiaforrások ágazatában (B8-0390/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szociális védelmi előírások újrafogalmazásáról (B8-0391/2016)

utalva

illetékes:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szennyezett termőföldek megművelésére és szennyeződésmentesítésére vonatkozó rendelkezések újbóli meghatározásáról (B8-0392/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az európai közúti forgalom lassulásáról (B8-0393/2016)

utalva

illetékes:

TRAN

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a nukleáris biztonságról (B8-0394/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az infrastrukturális beruházások ösztönzéséről (B8-0395/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a digitális eszközök kiskorúak általi túlzott használatáról (B8-0396/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a hulladéklerakásnak és környezeti hatásainak ellenőrzésére vonatkozó szabályok újbóli meghatározásáról (B8-0397/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az importált élelmiszerek ellenőrzésének kiterjesztéséről (B8-0398/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az Európai Bizottság és a Tanács által a franciaországi munkaerőpiac reformjára vonatkozóan tett ajánlásokról (B8-0399/2016)

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a GMO-val táplált állatokból származó termékek címkézéséről (B8-0400/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságon belüli összeférhetetlenségről (B8-0401/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a nők bántalmazásáról (B8-0402/2016)

utalva

illetékes:

FEMM

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a férfiak és nők közötti bérszakadékról (B8-0403/2016)

utalva

illetékes:

FEMM

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a ritka betegségekkel kapcsolatos kutatások fokozásáról (B8-0404/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Steeve Briois és Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a hipermarketek és a francia állattenyésztők közötti megállapodásokról (B8-0405/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

- Steeve Briois és Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az alkotmány 168. cikkének módosításáról szóló bolíviai népszavazásról (B8-0406/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Steeve Briois és Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány Bosznia-Hercegovina európai uniós tagságra irányuló kérelméről (B8-0407/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az újságírói források titkosságának védelméről (B8-0408/2016)

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

CULT

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az állami kiadásokra és a központi beszerzési egységekre vonatkozó szabályok újbóli meghatározásáról (B8-0409/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a kulturális vállalkozások indításának ösztönzését célzó kezdeményezésekre vonatkozó új szabályozás elfogadásáról (B8-0410/2016)

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn és Jean-François Jalkh. Állásfoglalási indítvány az élelmiszerekben és egyéb hétköznapi fogyasztási cikkekben jelen lévő ásványolajokra vonatkozó szabályokról (B8-0411/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a „reklámszponzorálási” formák meghatározásáról és ösztönzéséről a kisebb jelentőségű európai kulturális és művészeti emlékek helyreállítása vonatkozásában (B8-0412/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a párhuzamos bankrendszer („shadow banking”) szabályozásáról (B8-0413/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az elektromos szuperhálózatokról (B8-0414/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a Törökországnak folyósítandó pénzügyi források befagyasztásáról és a Törökország uniós tagságáról folytatott tárgyalások leállításáról (B8-0415/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a szőrmeipar betiltásáról (B8-0416/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a fiatalok mezőgazdaságban való foglalkoztatásáról (B8-0417/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

Jogi nyilatkozat