Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 14 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kaip Deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Atsiimta MT kandidatūra (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kibernetinės erdvės reguliavimo (B8-0272/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl transporto sektoriaus stiprinimo (B8-0273/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos reitingų agentūros steigimo (B8-0274/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl antibiotikų naudojimo pramoniniuose ūkiuose (B8-0275/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Irako krikščionių (B8-0276/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiašalėms įmonėms atstovaujančių lobistų grupių skaidrumo (B8-0277/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugumos sankcijų Baltarusijai panaikinimo (B8-0278/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nusikalstamumo lygio sumažėjimo Šveicarijoje Prancūzijai sustabdžius taikyti Šengeno susitarimą (B8-0279/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aplinkos triukšmo, kurį skleidžia lauko sąlygomis naudojama įranga (B8-0280/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl diabeto gydymo Europos Sąjungoje (B8-0281/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, kuriomis siekiama sustabdyti džihadistų atvykimą arba grįžimą į Europos Sąjungos valstybes nares (B8-0282/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl finansinės pagalbos Ukrainai sustabdymo (B8-0283/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų diskriminacijos Saudo Arabijoje (B8-0284/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl technologijų vaidmens mokyme ir klasėse (B8-0285/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Zikos viruso mokslinių tyrimų (B8-0286/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vandens trūkumo ir sausrų Europos Sąjungoje (B8-0288/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl turizmo veiklos, skirtos jaunimo užimtumo politikai stiprinti, komitetų įsteigimo (B8-0289/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

- Dominique Bilde ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos plieno sektoriaus apsaugos (B8-0290/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl natūralių kalnų vietovėse esančių miškų naikinimo operacijų bei natūralių kalnų vietovių apsaugos ir atsargumo priemonių srities teisės aktų keitimo (B8-0291/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Marine Le Pen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl netradicinės gavybos dujų, išgautų hidraulinio ardymo arba kryptinio gręžimo būdu, importo apribojimo (B8-0292/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kūdikiams skirtų kosmetinių priemonių pavojingų sudedamųjų dalių draudimo (B8-0293/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl konkurencijos priemonių stiprinimo (B8-0294/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų, taikomų kovos su priklausomybe nuo azartinių žaidimų srityje, keitimo (B8-0295/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pesticidų kiekio Europos Sąjungoje importuojamuose žemės ūkio produktuose teisės aktų keitimo (B8-0296/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinio žemės ūkio maisto produktų sektoriaus išteklių apsaugos priemonių srities teisės aktų keitimo (B8-0297/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vartotojų interesų apsaugos (B8-0298/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarpvalstybinio nusikalstamumo (B8-0299/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl blogo elgesio su moterimis (B8-0300/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės nutraukti derybų dėl Kosovo pripažinimo šalimi kandidate procesą (B8-0301/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Serbijos ir NATO bendradarbiavimo susitarimo (B8-0302/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl asociacijos susitarimo su Ukraina (B8-0303/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išlaidų, susijusių su migracijos krize (B8-0304/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vaikų nutukimu (B8-0305/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vietinių amatų įmonių apsaugos (B8-0306/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasenusių ES pramonės mašinų ir įrangos (B8-0307/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger ir Auke Zijlstra. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl odos importo iš Kinijos (B8-0325/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su itališkų ir europietiškų odos dirbinių padirbinėjimu teisės aktų keitimo (B8-0326/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nuodugnios žemės ūkio politikos reformos (B8-0327/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl fermų-gamyklų reglamentavimo (B8-0328/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Graikijos žmonėms primestų griežtų taupymo priemonių rezultatų (B8-0330/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES sutarties 50 straipsnio apibrėžimo (B8-0331/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žemės ūkio sektoriaus pašalinimo iš derybų dėl transatlantinio susitarimo (B8-0333/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didmenininkų ir gamintojų santykių (B8-0334/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl santaupų struktūrinio pertekliaus euro zonoje (B8-0336/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vadinamojo žmonėms skirto kiekybinio skatinimo taikymo (B8-0339/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių socialinės apsaugos sistemų, kurioms kyla grėsmė dėl migracijos krizės ir laisvo asmenų judėjimo (B8-0340/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos plieno gamintojų vykdomos nesąžiningos konkurencijos (B8-0341/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl informuotumo apie maisto švaistymą didinimo (B8-0382/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos muzikinio paveldo išsaugojimo srities teisės aktų keitimo (B8-0383/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunimui, studentams ir darbuotojams skirto su teisės laikymusi susijusio švietimo programų srities teisės aktų naujos apibrėžties (B8-0384/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir JAV privatumo apsaugos integracijos (B8-0386/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atminimo dienos svarbos (B8-0387/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos ir paramos nekomerciniam ir kokybiškam kinui (B8-0388/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunųjų verslininkų atsinaujinančių energijos šaltinių sektoriuje (B8-0390/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinės apsaugos srities teisės aktų keitimo (B8-0391/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ūkininkavimo užterštuose laukuose ir atitinkamo dirvos gerinimo srities teisės aktų keitimo (B8-0392/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kelių transporto sulėtėjimo (B8-0393/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl branduolinės saugos (B8-0394/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl investicijų į infrastruktūrą atnaujinimo (B8-0395/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų piktnaudžiavimo skaitmeniniais prietaisais (B8-0396/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sąvartynų kontrolės ir jų poveikio aplinkai srities teisės aktų keitimo (B8-0397/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didesnės importuojamų maisto produktų kontrolės (B8-0398/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos ir Tarybos rekomendacijų dėl darbo rinkos reformos Prancūzijoje (B8-0399/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl produktų, gautų iš GMO šertų gyvūnų, ženklinimo (B8-0400/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl interesų konflikto Europos maisto saugos tarnyboje (B8-0401/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smurto prieš moteris (B8-0402/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo (B8-0403/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl retųjų ligų tyrimų skatinimo (B8-0404/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Steeve Briois ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybos centrų ir Prancūzijos ūkininkų susitarimų (B8-0405/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Steeve Briois ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl referendumo Bolivijoje siekiant iš dalies pakeisti Konstitucijos 168 straipsnį (B8-0406/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Steeve Briois ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bosnijos ir Hercegovinos paraiškos dėl stojimo į Europos Sąjungą (B8-0407/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žurnalistų šaltinių konfidencialumo apsaugos (B8-0408/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojamos valstybės išlaidos ir centrinės perkančiosios organizacijos, keitimo (B8-0409/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų teisės aktų, nustatančių kultūrinio verslumo skatinimo iniciatyvas, priėmimo (B8-0410/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mineralinių alyvų maisto produktų ir kitų kasdienio vartojimo prekių sudėtyje reglamentavimo (B8-0411/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rėmimo reklamos tikslais būdų nustatymo ir skatinimo antraeilių Europos kultūros paveldo objektų ir meno kūrinių restauravimo darbams atlikti (B8-0412/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šešėlinės bankų sistemos reguliavimo (B8-0413/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektros supertinklų (B8-0414/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijai mokamų lėšų įšaldymo ir derybų dėl jos stojimo sustabdymo (B8-0415/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kailių pramonės uždraudimo (B8-0416/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunų žmonių užimtumo žemės ūkyje (B8-0417/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Teisinis pranešimas