Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - Strasbūra

2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums — EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (ITN) veidā (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Maltas kandidāta atsaukšana (07699/2016 – C8-0142/2016 – 2016/0803(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Peru Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kibertelpas regulējumu (B8-0272/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par transporta nozares stiprināšanu (B8-0273/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas kredītreitingu aģentūras izveidi (B8-0274/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku izmantošanu intensīvajā lopkopībā (B8-0275/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Irākas kristiešiem (B8-0276/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par daudznacionālu lobiju grupu pārredzamību (B8-0277/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lielākās pret Baltkrieviju noteikto sankciju daļas atcelšanu (B8-0278/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noziedzības līmeņa kritumu Šveicē pēc Šengenas nolīgumu apturēšanas Francijā (B8-0279/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām (B8-0280/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par diabēta ārstēšanu Eiropas Savienībā (B8-0281/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem, ar kuriem aptur džihādistu ierašanos vai atgriešanos Eiropas Savienības dalībvalstīs (B8-0282/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par finansiālās palīdzības sniegšanas Ukrainai pārtraukšanu (B8-0283/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu diskrimināciju Saūda Arābijā (B8-0284/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tehnoloģiju lomu mācību procesā un klasē (B8-0285/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Zikas vīrusa pētījumiem (B8-0286/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens trūkumu un sausumu Eiropas Savienībā (B8-0288/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasūtījuma ieviešanu tūrisma uzņēmējdarbībā, kuras mērķis ir nostiprināt jaunatnes nodarbinātības politiku (B8-0289/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

TRAN

- Dominique Bilde un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas tērauda aizsardzību (B8-0290/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauna regulējuma izstrādi kalnu dabisko dzīvotņu atmežošanas un aizsardzības pasākumiem (B8-0291/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Marine Le Pen. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādas netradicionālās gāzes importa ierobežošanu, kas iegūta ar hidropārrāvuma un virzienurbšanas metodēm (B8-0292/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn un Jean-François Jalkh. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bīstamu vielu izmantošanu bērnu kosmētikā (B8-0293/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par konkurences pasākumu pastiprināšanu (B8-0294/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu noteikumu definēšanu azartspēļu atkarības novēršanai (B8-0295/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noteikumu pārstrādāšanu attiecībā uz pesticīdu saturu Eiropas Savienībā importētos lauksaimniecības produktos (B8-0296/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauna regulējuma izstrādi starptautiskās lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības nozares resursu aizsardzības pasākumiem (B8-0297/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par patērētāju interešu aizsardzību (B8-0298/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par transnacionālo noziedzību (B8-0299/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vardarbīgu izturēšanos pret sievietēm (B8-0300/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību pārtraukt sarunu procesu attiecībā uz Kosovu kā ES kandidātvalsti (B8-0301/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sadarbības nolīgumu starp Serbiju un NATO (B8-0302/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par asociācijas nolīgumu ar Ukrainu (B8-0303/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrācijas krīzes radītajām izmaksām (B8-0304/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret bērnu aptaukošanos (B8-0305/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vietējās amatniecības aizsardzību (B8-0306/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas rūpniecības nozaru novecojušo mašīnu un iekārtu atjaunināšanu (B8-0307/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger un Auke Zijlstra. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ādas importu no Ķīnas (B8-0325/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to noteikumu pārskatīšanu, ar kuriem vēršas pret Itālijas un Eiropas ādas izstrādājumu viltošanu (B8-0326/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniecības politikas padziļinātu reformu (B8-0327/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimnieciskās ražošanas fermu kontrolēšanu (B8-0328/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Grieķijas tautai uzspiestās stingras budžeta politikas rezultātiem (B8-0330/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Līguma par Eiropas Savienību 50. panta redakciju (B8-0331/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniecības nozares izslēgšanu no sarunām par transatlantisko nolīgumu (B8-0333/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lielo mazumtirgotāju attiecībām ar ražotājiem (B8-0334/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par strukturālu ietaupījumu pārpalikumu eurozonā (B8-0336/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iedzīvotājiem labvēlīgas kvantitatīvās mīkstināšanas politikas ieviešanu (B8-0339/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par apdraudējumu, ko valstu sociālās drošības sistēmām rada migrācijas krīze un personu brīvu pārvietošanās (B8-0340/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ķīnas tērauda nozares īstenoto negodīgo konkurenci (B8-0341/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas izšķērdēšanas izpratnes veicināšanu (B8-0382/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas mūzikas mantojuma aizsardzības noteikumu pārskatīšanu (B8-0383/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to noteikumu pārskatīšanu, ar kuriem paredz jauniešus, studentus un darbiniekus izglītojošus kursus par likumību (B8-0384/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par „ES un ASV privātuma aizsarga” integrāciju (B8-0386/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Piemiņas dienas nozīmīgumu (B8-0387/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par palīdzību un atbalstu augstvērtīgam autorkino (B8-0388/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešu uzņēmējdarbību atjaunojamās enerģijas jomā (B8-0390/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālās aizsardzības noteikumu pārskatīšanu (B8-0391/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesību aktu pārskatīšanu attiecībā uz kultūraugu audzēšanu piesārņotās teritorijās un šādu teritoriju sanāciju (B8-0392/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ceļu satiksmes ierobežojumiem Eiropā (B8-0393/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kodoldrošību (B8-0394/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību stimulēt investīcijas infrastruktūrās (B8-0395/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par digitālo ierīču pārmērīgu izmantošanu bērnu vidū (B8-0396/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atkritumu poligonu kontroles tiesību aktu pārskatīšanu un ietekmi uz vidi (B8-0397/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par importēto pārtikas produktu kontroles pastiprināšanu (B8-0398/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas un Padomes ieteikumiem attiecībā uz darba tirgus reformu Francijā (B8-0399/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to produktu marķēšanu, kuri iegūti no dzīvniekiem, kas baroti ar ĢMO (B8-0400/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par interešu konfliktiem Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (B8-0401/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vardarbīgu izturēšanos pret sievietēm (B8-0402/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atšķirībām sieviešu un vīriešu atalgojumā (B8-0403/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izpētes pastiprināšanu reti sastopamu slimību jomā (B8-0404/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Steeve Briois un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Francijas lielveikalu un audzētāju vienošanos (B8-0405/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Steeve Briois un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par referendumu Bolīvijā attiecībā uz Konstitūcijas 168. panta grozīšanu (B8-0406/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Steeve Briois un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Bosnijas un Hercegovinas pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā (B8-0407/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par žurnālistu informācijas avota noslēpuma aizsardzību (B8-0408/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noteikumu pārskatīšanu publisko izdevumu un vienoto iepirkuma centru jomā (B8-0409/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauna tiesiskā regulējuma pieņemšanu attiecībā uz iniciatīvām, kas veicina kultūras uzņēmējdarbību (B8-0410/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn un Jean-François Jalkh. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulējumu attiecībā uz minerāleļļām pārtikā un citos ražojumos, kas paredzēti ikdienas lietošanai (B8-0411/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mazāka mēroga Eiropas kultūras un mākslas mantojuma restaurācijas darbu tiešas, reklāmas nolūkā veiktas sponsorēšanas veidu definēšanu un stimulēšanu (B8-0412/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par paralēlās banku darbības regulēšanu (B8-0413/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektroenerģijas supertīkliem (B8-0414/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turcijai pārskaitāmo līdzekļu iesaldēšanu un par Turcijas pievienošanās sarunu apturēšanu (B8-0415/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kažokādu rūpniecības aizliegšanu (B8-0416/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešu darbu lauksaimniecībā (B8-0417/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

Juridisks paziņojums