Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 14 ta' April 2016 - Strasburgu

2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni minn Franza – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, ta’ ftehim fil-forma tad-Dikjarazzjoni dwar l-Espansjoni tal-Kummerċ fil-Prodotti tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

- Tiġdid parzjali ta' membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidatura rtirata MT (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni taċ-ċiberspazju (B8-0272/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tas-settur tat-trasport (B8-0273/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' aġenzija Ewropea tal-klassifikazzjoni (B8-0274/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu tal-antibijotiċi fl-azjendi industrijali (B8-0275/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Insara tal-Iraq (B8-0276/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trasparenza tal-gruppi ta' pressjoni tal-kumpaniji multinazzjonali (B8-0277/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tneħħija tal-parti l-kbira tas-sanzjonijiet kontra l-Belarussja (B8-0278/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis tar-rata tal-kriminalità fl-Isvizzera wara s-sospensjoni tal-Ftehim ta' Schengen min-naħa ta' Franza (B8-0279/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar emissjonijiet akustiċi ambjentali ta' makkinarju u tagħmir intiż għal użu fil-miftuħ (B8-0280/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trattament tad-dijabete fl-Unjoni Ewropea (B8-0281/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri maħsuba biex iżommu l-ġiħadisti milli jaslu jew jirritornaw fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (B8-0282/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sospensjoni tal-għajnuna finanzjarja għall-Ukrajna (B8-0283/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diskriminazzjoni tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0284/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rwol tat-teknoloġija fit-tagħlim u fil-klassijiet (B8-0285/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riċerka marbuta mal-virus Zika (B8-0286/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' ilma u n-nixfa fl-Unjoni Ewropea (B8-0288/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' kumitati għall-attività turistika bil-għan li tiġi msaħħa l-politika tax-xogħol taż-żgħażagħ (B8-0289/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

TRAN

- Dominique Bilde u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-industrija Ewropea tal-azzar (B8-0290/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni ta' leġiżlazzjonijiet dwar id-deforestazzjoni u l-protezzjoni u l-konservazzjoni ta' ambjenti naturali tal-muntanji (B8-0291/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh u Marine Le Pen. Mozzjoni għal riżoluzzjoni bil-ħsieb li tirrestrinġi l-importazzjonijiet tal-gass mhux konvenzjonali prodott permezz tal-fratturazzjoni idrawlika jew tat-tħaffir direzzjonali (B8-0292/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn u Jean-François Jalkh. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni ta' sustanzi perikolużi fil-prodotti kosmetiċi għat-trabi (B8-0293/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-miżuri ta' kompetizzjoni (B8-0294/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-vizzju tal-logħob tal-azzard (B8-0295/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rieżami tal-leġiżlazzjoni li tirrigwardja l-preżenza ta' pestiċidi fi prodotti agrikoli importati fl-Unjoni Ewropea (B8-0296/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tar-regolamenti għall-ħarsien tar-riżorsi tas-settur agroalimentari internazzjonali (B8-0297/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-interessi tal-konsumaturi (B8-0298/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriminalità transnazzjonali (B8-0299/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maltrattament tan-nisa (B8-0300/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa li l-proċess ta' negozjati għall-kandidatura tal-Kosovo jintemm (B8-0301/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand u Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehim ta' kooperazzjoni bejn is-Serbja u n-NATO (B8-0302/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand u Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ukrajna (B8-0303/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ispiża tal-kriżi tal-migrazzjoni (B8-0304/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-obeżità fit-tfal (B8-0305/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-artiġjanat lokali (B8-0306/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aġġustament tal-makkinarju u tal-għodda antikwati fl-industriji Ewropej (B8-0307/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger u Auke Zijlstra. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importazzjoni tal-ġild miċ-Ċina (B8-0325/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tal-leġiżlazzjoni rigward il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni ta' prodotti tal-ġilda Taljani u Ewropej (B8-0326/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma profonda tal-politika agrikola (B8-0327/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' qafas ġenerali għall-azjendi agrikoli industrijali (B8-0328/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riżultati tal-politiki ta' awsterità imposti fuq il-poplu Grieg (B8-0330/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-punti prinċipali tal-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (B8-0331/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-irtirar tas-settur agrikolu min-negozjati dwar it-trattat Transatlantiku (B8-0333/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-relazzjonijiet bejn is-supermarkets u l-produtturi (B8-0334/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eċċess ta' tfaddil strutturali fiż-żona tal-euro (B8-0336/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta’ "tnaqqis kwantitattiv għall-poplu" (B8-0339/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sistemi ridistributtivi nazzjonali mhedda mill-kriżi tal-migrazzjoni u l-moviment liberu tal-persuni (B8-0340/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kompetizzjoni inġusta mwettqa mill-azzar Ċiniż (B8-0341/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sensibilizzazzjoni rigward il-ħela ta' ikel (B8-0382/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjonijiet fil-qasam tas-salvagwardja tal-patrimonju mużikali Ewropew (B8-0383/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjonijiet fil-qasam tal-korsijiet ta' edukazzjoni fil-legalità għal żgħażagħ, studenti u ħaddiema (B8-0384/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-integrazzjoni tal-"EU-US Privacy Shield" (B8-0386/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza tal-Jum tat-Tifkira (B8-0387/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuna u l-appoġġ għaċ-ċinema artistika u ta' kwalità (B8-0388/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imprenditorija taż-żgħażagħ fis-settur tal-enerġija rinnovabbli (B8-0390/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni soċjali (B8-0391/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tar-regoli dwar it-tkabbir ta' uċuħ tar-raba’ fl-għelieqi kontaminati u r-riabilitazzjoni tagħhom (B8-0392/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dewmien fit-traffiku fit-toroq Ewropew (B8-0393/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sikurezza nukleari (B8-0394/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-irkupru tal-investimenti fl-infrastruttura (B8-0395/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu eċċessiv tat-tagħmir diġitali mill-minorenni (B8-0396/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tar-regolamenti fir-rigward tal-kontroll tas-siti tal-iskart u tal-impatt ambjentali tagħhom (B8-0397/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda tal-kontrolli fuq il-prodotti tal-ikel importati (B8-0398/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kunsill dwar ir-riforma tas-suq tax-xogħol fi Franza (B8-0399/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikkettar tal-prodotti minn annimali mitmugħa b'OĠM (B8-0400/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kunflitti ta' interess fl-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (B8-0401/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maltrattamenti kontra n-nisa (B8-0402/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diverġenza bejn il-pagi tan-nisa u dawk tal-irġiel (B8-0403/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tar-riċerka dwar il-mard rari (B8-0404/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Steeve Briois u Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehimiet bejn il-hypermarkets u dawk li jrabbu l-bhejjem għal-laħam Franċiżi (B8-0405/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Steeve Briois u Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-referendum fil-Bolivja għall-modifika tal-Artikolu 168 tal-Kostituzzjoni (B8-0406/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Steeve Briois u Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjoni tal-Bożnija-Ħerzegovina għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea (B8-0407/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tas-sorsi tal-ġurnalisti (B8-0408/2016)

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tal-leġislazzjoni dwar in-nefqa pubblika u ċ-ċentri uniċi ta' xiri (B8-0409/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-adozzjoni ta' leġislazzjoni ġdida dwar inizjattivi li jrawmu l-intraprenditorija kulturali (B8-0410/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn u Jean-François Jalkh. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni taż-żjut minerali fl-ikel u fi prodotti komuni oħra (B8-0411/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni u l-inċentivazzjoni ta' għamliet ta' "sponsorizzazzjoni pubbliċitarja" għal xogħlijiet ta' restawr tal-wirt kulturali u artistiku Ewropew minuri (B8-0412/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tas-sistema bankarja "parallela" (shadow banking) (B8-0413/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-supergrids tal-elettriku (B8-0414/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iffriżar tal-pagamenti ta' fondi lit-Turkija u l-interruzzjoni tan-negozjati bil-ħsieb tal-adeżjoni tagħha (B8-0415/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni fl-industrija tal-fer (B8-0416/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impjieg taż-żgħażagħ fl-agrikoltura (B8-0417/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

Avviż legali - Politika tal-privatezza