Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 april 2016 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Frankrijk - EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst in de vorm van een verklaring betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidatuur MT ingetrokken (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de regulering van cyberspace (B8-0272/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een versterking van de transportsector (B8-0273/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de oprichting van een Europees ratingbureau (B8-0274/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het gebruik van antibiotica in industriële fokkerijen (B8-0275/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de Iraakse christenen (B8-0276/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de transparantie van de pressiegroepen van multinationals (B8-0277/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de opheffing van de meeste sancties tegen Belarus (B8-0278/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de daling van de misdaadcijfers in Zwitserland na de opschorting van de Schengenakkoorden door Frankrijk (B8-0279/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over geluidsemissie in het milieu door machines en apparatuur voor gebruik buitenshuis (B8-0280/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de behandeling van diabetes in de Europese Unie (B8-0281/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over maatregelen met als doel de aankomst of terugkeer van jihadisten in de EU-lidstaten te belemmeren (B8-0282/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de opschorting van de financiële bijstand aan Oekraïne (B8-0283/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over vrouwendiscriminatie in Saudi-Arabië (B8-0284/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de rol van technologie in het onderwijs en in klassen (B8-0285/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het onderzoek naar het zikavirus (B8-0286/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het watergebrek en de droogte in de Europese Unie (B8-0288/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de oprichting van commissies voor toeristische activiteiten ter versterking van het jongerenwerkgelegenheidsbeleid (B8-0289/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

TRAN

- Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over de bescherming van de Europese staalindustrie (B8-0290/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herdefiniëring van wetgeving op het vlak van ontbossingsmaatregelen en het conservatief behoud van natuurlijke bergomgevingen (B8-0291/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Marine Le Pen. Ontwerpresolutie ter beperking van de invoer van niet-conventioneel gas dat door middel van fracking of gericht boren wordt geproduceerd (B8-0292/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn en Jean-François Jalkh. Ontwerpresolutie over een verbod op gevaarlijke bestanddelen in cosmetica voor baby's (B8-0293/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de verstrenging van de mededingingsmaatregelen (B8-0294/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften betreffende de bestrijding van de verslaving aan kansspelen (B8-0295/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herdefiniëring van wetgeving met betrekking tot de aanwezigheid van pesticiden in in de Europese Unie ingevoerde landbouwproducten (B8-0296/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften inzake maatregelen ter bescherming van de hulpbronnen van de internationale agrovoedingssector (B8-0297/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van de belangen van de consument (B8-0298/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de grensoverschrijdende criminaliteit (B8-0299/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over mishandeling van vrouwen (B8-0300/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het feit dat een einde moet worden gemaakt aan het onderhandelingsproces inzake de kandidatuur van Kosovo (B8-0301/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de samenwerkingsovereenkomst tussen Servië en de NAVO (B8-0302/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de associatieovereenkomst met Oekraïne (B8-0303/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de kosten van de migratiecrisis (B8-0304/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de strijd tegen zwaarlijvigheid bij kinderen (B8-0305/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de bescherming van de lokale ambachten (B8-0306/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de aanpassing van het verouderde wagenpark en gereedschap van de Europese industrie (B8-0307/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger en Auke Zijlstra. Ontwerpresolutie over de invoer van leer uit China (B8-0325/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften inzake de bestrijding van de namaak van Italiaanse en Europese lederwaren (B8-0326/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de grondige hervorming van het landbouwbeleid (B8-0327/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de inperking van grote melkveebedrijven (B8-0328/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de resultaten van het aan het Griekse volk opgelegde bezuinigingsbeleid (B8-0330/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de strekking van artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (B8-0331/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de terugtrekking van de landbouwsector uit de onderhandelingen over het trans-Atlantisch verdrag (B8-0333/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de betrekkingen tussen de grote distributieketens en de producenten (B8-0334/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het structurele spaaroverschot in de eurozone (B8-0336/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de invoering van een kwantitatieve versoepeling voor de burgers (B8-0339/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de nationale herverdelingsstelsels die worden bedreigd door de migratiecrisis en het vrij verkeer van personen (B8-0340/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de oneerlijke concurrentie van Chinees staal (B8-0341/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over bewustmaking omtrent voedselverspilling (B8-0382/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften ter bescherming van het Europese muzikale erfgoed (B8-0383/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften betreffende cursussen over wettigheid voor jongeren, studenten en werknemers (B8-0384/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van het "EU-US Privacy Shield" (B8-0386/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het feit dat de dag van de herinnering belangrijk is (B8-0387/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over hulp en ondersteuning voor auteurs- en kwaliteitsfilms (B8-0388/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over jong ondernemerschap in de sector van de hernieuwbare energie (B8-0390/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften inzake sociale bescherming (B8-0391/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften betreffende de teelt op vervuilde velden en de sanering van deze velden (B8-0392/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over vertragingen in het Europese wegverkeer (B8-0393/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over nucleaire veiligheid (B8-0394/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het herstel van de investeringen in infrastructuur (B8-0395/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het misbruik van digitale toestellen door minderjarigen (B8-0396/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften inzake het toezicht op stortplaatsen en hun impact op het milieu (B8-0397/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over verscherpte controle op ingevoerde levensmiddelen (B8-0398/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de aanbevelingen van de Europese Commissie en de Raad inzake de hervorming van de arbeidsmarkt in Frankrijk (B8-0399/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de etikettering van producten die afkomstig zijn van met ggo's gevoederd vee (B8-0400/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over belangenconflicten bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (B8-0401/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over mishandeling van vrouwen (B8-0402/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de loonkloof tussen vrouwen en mannen (B8-0403/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van het onderzoek naar zeldzame ziekten (B8-0404/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Steeve Briois en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de akkoorden tussen grote supermarkten en Franse landbouwers (B8-0405/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Steeve Briois en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het referendum in Bolivia over de wijziging van artikel 168 van de Grondwet (B8-0406/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Steeve Briois en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het verzoek van Bosnië en Herzegovina om toetreding tot de Europese Unie (B8-0407/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over journalistieke bronbescherming (B8-0408/2016)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over een herziening van de wetgeving op het gebied van overheidsuitgaven en gemeenschappelijke inkoopcentrales (B8-0409/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de vaststelling van nieuwe regelgeving met initiatieven ter bevordering van cultureel ondernemerschap (B8-0410/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn en Jean-François Jalkh. Ontwerpresolutie over de regelgeving van minerale oliën in voedingsmiddelen en andere gangbare producten (B8-0411/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het vaststellen en stimuleren van vormen van reclamesponsoring van de restauratie van minder belangrijk Europees cultureel en artistiek erfgoed (B8-0412/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de regulering van schaduwbankieren (B8-0413/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over supernetten voor elektriciteit (B8-0414/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de opschorting van de uitkering van fondsen aan Turkije en het einde van de onderhandelingen over de toetreding van Turkije (B8-0415/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over een verbod op de bontindustrie (B8-0416/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over werkgelegenheid voor jongeren in de landbouw (B8-0417/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

Juridische mededeling