Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg

2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Francúzska – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA) (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – maltská kandidatúra stiahnutá (07699/2016 – C8-0142/2016 – 2016/0803(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Peruánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o regulácii kybernetického priestoru (B8-0272/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o posilnení odvetvia dopravy (B8-0273/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zriadení európskej ratingovej agentúry (B8-0274/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o používaní antibiotík v priemyselných chovoch (B8-0275/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o kresťanoch v Iraku (B8-0276/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o transparentnosti lobistických skupín nadnárodných spoločností (B8-0277/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o ukončení väčšiny sankcií uvalených na Bielorusko (B8-0278/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o znížení kriminality vo Švajčiarsku po pozastavení Schengenskej dohody Francúzskom (B8-0279/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o environmentálnych akustických emisiách strojov a zariadení určených na použitie vonku (B8-0280/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o liečbe cukrovky v Európskej únii (B8-0281/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o opatreniach na zastavenie príchodu alebo návratu džihádistov do členských štátov Európskej únie (B8-0282/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o prerušení finančnej pomoci Ukrajine (B8-0283/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o diskriminácii žien v Saudskej Arábii (B8-0284/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o úlohe technológií vo vzdelávaní a v triedach (B8-0285/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o výskume týkajúcom sa vírusu Zika (B8-0286/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nedostatku vody a suchu v Európskej únii (B8-0288/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zriadení komisií pre cestovný ruch na účely posilnenia politiky zamestnanosti mladých ľudí (B8-0289/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

– Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o ochrane európskej ocele (B8-0290/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

INTA

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov v oblasti odlesňovacích zásahov a konzervačnej ochrany horských prírodných prostredí (B8-0291/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Marine Le Pen. Návrh uznesenia o potrebe znížiť dovoz nekonvenčného zemného plynu, ktorý sa získava hydraulickým štiepením alebo usmerneným vŕtaním (B8-0292/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

– Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh uznesenia o zákaze nebezpečných zložiek v kozmetike pre bábätká (B8-0293/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o posilnení opatrení v oblasti hospodárskej súťaže (B8-0294/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov v oblasti boja proti ludopatii (B8-0295/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov týkajúcich sa prítomnosti pesticídov v poľnohospodárskych produktoch dovážaných do Európskej únie (B8-0296/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov týkajúcich sa opatrení na ochranu zdrojov medzinárodného agropotravinárskeho odvetvia (B8-0297/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane záujmov spotrebiteľov (B8-0298/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nadnárodnej trestnej činnosti (B8-0299/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zlom zaobchádzaní so ženami (B8-0300/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o nevyhnutnosti zastaviť proces rokovania o kandidatúre Kosova (B8-0301/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Nicolas Bay, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o dohode o spolupráci medzi Srbskom a NATO (B8-0302/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Nicolas Bay, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o dohode o pridružení s Ukrajinou (B8-0303/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o nákladoch na migračnú krízu (B8-0304/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o boji proti detskej obezite (B8-0305/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o ochrane remesiel na miestnej úrovni (B8-0306/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zastaraných strojoch a zastaranom zariadení európskeho priemyslu (B8-0307/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger a Auke Zijlstra. Návrh uznesenia o dovoze kože z Číny (B8-0325/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov v oblasti boja proti falšovaniu talianskych a európskych kožených výrobkov (B8-0326/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o hĺbkovej reforme poľnohospodárskej politiky (B8-0327/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o regulácii veľkochovov (B8-0328/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o výsledkoch politiky úsporných opatrení, ktorá bola nanútená gréckemu ľudu (B8-0330/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o formulovaní článku 50 Zmluvy o Európskej únii (B8-0331/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o stiahnutí poľnohospodárskeho odvetvia z rokovaní o transatlantickej zmluve (B8-0333/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vzťahoch medzi veľkoobchodnými reťazcami a výrobcami (B8-0334/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o štrukturálnom prebytku úspor v eurozóne (B8-0336/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zavedení tzv. kvantitatívneho uvoľňovania pre občanov (B8-0339/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vnútroštátnych prerozdeľovacích systémoch, ktoré sú ohrozené migračnou krízou a voľným pohybom osôb (B8-0340/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nekalej hospodárskej súťaži čínskej ocele (B8-0341/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o osvete na tému plytvanie potravinami (B8-0382/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov v oblasti ochrany európskeho hudobného dedičstva (B8-0383/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov týkajúcich sa vzdelávacích kurzov občianskej výchovy pre mládež, študentov a pracujúcich (B8-0384/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení ochrany súkromia medzi EÚ a USA (B8-0386/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o význame dňa spomienky (B8-0387/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o pomoci a podpore pre kvalitnú autorskú kinematografiu (B8-0388/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o podnikaní mladých ľudí v sektore obnoviteľných zdrojov energie (B8-0390/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní právnych predpisov v oblasti sociálnej ochrany (B8-0391/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov týkajúcich sa pestovania plodín na znečistenej pôde a jej rekultivácie (B8-0392/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o spomalení európskej cestnej premávky (B8-0393/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o jadrovej bezpečnosti (B8-0394/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o oživení investícií do infraštruktúr (B8-0395/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nadmernom používaní digitálnych zariadení mladistvými (B8-0396/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov týkajúcich sa kontroly skládok odpadu a ich vplyvu na životné prostredie (B8-0397/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o posilnení kontrol dovážaných potravinových výrobkov (B8-0398/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o odporúčaniach Európskej komisie a Rady k reforme trhu práce vo Francúzsku (B8-0399/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o označovaní produktov zo zvierat kŕmených GMO (B8-0400/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o konflikte záujmov vnútri Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (B8-0401/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zlom zaobchádzaní so ženami (B8-0402/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov (B8-0403/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o posilnení výskumu zriedkavých chorôb (B8-0404/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o dohodách medzi veľkoplošnými predajňami a francúzskymi chovateľmi (B8-0405/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o referende v Bolívii za zmenu článku 168 ústavy (B8-0406/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v Európskej únii (B8-0407/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o ochrane novinárskych zdrojov (B8-0408/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní právnych predpisov v oblasti verejných výdavkov a jednotných nákupných centrál (B8-0409/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prijatí nových predpisov týkajúcich sa iniciatív na podporu podnikania v kultúre (B8-0410/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

CULT

– Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh uznesenia o regulácii minerálnych olejov v potravinách a ďalších výrobkoch bežnej spotreby (B8-0411/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o vymedzení a podpore rôznych foriem reklamného sponzorstva, pokiaľ ide o reštaurovanie európskeho kultúrneho a umeleckého dedičstva menšieho významu (B8-0412/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o regulácii tieňového bankového systému (B8-0413/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o elektrických supersústavách (B8-0414/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zmrazení vyplácania finančných prostriedkov Turecku a zastavení prístupových rokovaní (B8-0415/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zákaze kožušníckeho priemyslu (B8-0416/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

EMPL

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o práci mladých ľudí v poľnohospodárstve (B8-0417/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

Právne oznámenie