Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 aprilie 2016 - Strasbourg

3. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

13 aprilie 2016

(*) (n° 1422/2015); (*) (n° 1423/2015); (*) (n° 1424/2015); (*) (n° 1425/2015); (*) (n° 1426/2015); (*) (n° 1427/2015); (*) (n° 1428/2015); (*) (n° 1429/2015); (*) (n° 1430/2015); (*) (n° 0202/2016); (*) (n° 0203/2016); Francesco Orbitello (n° 0204/2016); (*) (n° 0205/2016); (*) (n° 0206/2016); (*) (n° 0207/2016); (*) (n° 0208/2016); (*) (n° 0209/2016); (*) (n° 0210/2016); (*) (n° 0211/2016); (*) (n° 0212/2016); (*) (n° 0213/2016); (*) (n° 0214/2016); (*) (n° 0215/2016); (*) (n° 0216/2016); (*) (n° 0217/2016); (*) (n° 0218/2016); Margarita García Fernández (n° 0219/2016); (*) (n° 0220/2016); (*) (n° 0221/2016); Ioannis Daras (n° 0222/2016); (*) (n° 0223/2016); (*) (n° 0224/2016); (*) (n° 0225/2016); (*) (n° 0226/2016); (*) (n° 0227/2016); Roberto Santucci (n° 0228/2016); (*) (n° 0229/2016); Annalisa Santucci (n° 0230/2016); Renzo Marinotto (n° 0231/2016); (*) (n° 0232/2016); Fabian Knipper (n° 0233/2016); (*) (n° 0234/2016); (*) (n° 0235/2016); (*) (n° 0236/2016); (*) (n° 0237/2016); (*) (n° 0238/2016); (*) (n° 0239/2016); (*) (n° 0240/2016); Massimo Corradini (n° 0241/2016); (*) (n° 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (n° 0243/2016); (*) (n° 0244/2016); (*) (n° 0245/2016); Alberto Cirio (n° 0246/2016); Mario Cavaliere (n° 0247/2016); Andreas Cichy (n° 0248/2016); (*) (n° 0249/2016); (*) (n° 0250/2016); (*) (n° 0251/2016); (*) (n° 0252/2016); (*) (n° 0253/2016); (*) (n° 0254/2016); (*) (n° 0255/2016); Fabio Donati (n° 0256/2016); (*) (n° 0257/2016); (*) (n° 0258/2016); (*) (n° 0259/2016); (*) (n° 0260/2016); (*) (n° 0261/2016); (*) (n° 0262/2016); (*) (n° 0263/2016); Terenzia Mariotto (n° 0264/2016); (*) (n° 0265/2016); (*) (n° 0266/2016); (*) (n° 0267/2016); (*) (n° 0268/2016); Giulio Troni (n° 0269/2016); Stoyan Kanev (n° 0270/2016); (*) (n° 0271/2016); Luca Troni (n° 0272/2016); (*) (n° 0273/2016); (*) (n° 0274/2016); (*) (n° 0275/2016); Christos Taklis (n° 0276/2016); Guadalupe Gómez (n° 0277/2016); (*) (n° 0278/2016); Alessandro Corazza (n° 0279/2016); Matteo Corazza (n° 0280/2016); Simona Mulazzani (n° 0281/2016); Pierino Edi (n° 0282/2016); (*) (n° 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (n° 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (n° 0285/2016); (*) (n° 0286/2016); Enrique González Blanco (n° 0287/2016); (*) (n° 0288/2016); (*) (n° 0289/2016); (*) (n° 0290/2016); (*) (n° 0291/2016); Riccardo Magi (n° 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (n° 0293/2016); (*) (n° 0294/2016); (*) (n° 0295/2016); (*) (n° 0296/2016); Joachim Kussin (n° 0297/2016); (*) (n° 0298/2016); (*) (n° 0299/2016); (*) (n° 0300/2016); (*) (n° 0301/2016); (*) (n° 0302/2016); (*) (n° 0303/2016); (*) (n° 0304/2016); Cristian Parma (n° 0305/2016); Roberta Delbianco (n° 0306/2016); (*) (n° 0307/2016); Francesco Orbitello (n° 0308/2016); (*) (n° 0309/2016); (*) (n° 0310/2016); Vincenzina Pari (n° 0311/2016); Francesco Delbianco (n° 0312/2016); Oreste Tontini (n° 0313/2016); Alessandro Riccomini (n° 0314/2016); Dianne Patrick (n° 0315/2016); (*) (n° 0316/2016); (*) (n° 0317/2016); Giuseppe Amati (n° 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (n° 0319/2016); (*) (n° 0320/2016); (*) (n° 0321/2016); David Reiling (n° 0322/2016); (*) (n° 0323/2016); Dian Dobrev (n° 0324/2016); (*) (n° 0325/2016); (*) (n° 0326/2016).

(*) Nume confidențial

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 13 aprilie 2016, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.

Notă juridică