Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2644(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0466/2016

Συζήτηση :

PV 14/04/2016 - 6.1
CRE 14/04/2016 - 6.1

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0128

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

6.1. Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 και B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Οι Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 και B8-0468/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Οι Marie-Christine Vergiat και Pavel Telička παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0475/2016 και B8-0476/2016.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda και Sajjad Karim.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alberto Cirio, Νότης Μαριάς, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου