Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2649(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0478/2016

Συζήτηση :

PV 14/04/2016 - 6.3
CRE 14/04/2016 - 6.3

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0130

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.3. Νιγηρία
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 και B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, και Joachim Zeller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου