Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg

11. Indvandringskrisens indvirkning på transportsektoren i EU (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Indvandringskrisens indvirkning på transportsektoren i EU (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić og José Inácio Faria.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse