Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg

11. Sisserändekriisi mõju ELi transpordisektorile (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Sisserändekriisi mõju ELi transpordisektorile (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave